Havarijné poistenie AXA

  • Výber z troch balíkov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Havarijné poistenie AXA

Havarijné poistenie AXA poskytuje komplexnú ochranu Vášho vozidla pre všetky prípady. Rozsah poistenia vrátane ceny Vám prehľadne zoradíme a porovnáme s ostatnými poisťovňami na trhu. S výberom najvhodnejšieho variantu havarijného poistenia AXA Vám pomôžu naši špecialisti na autopoistenie. Vaše vozidlo môžete poistiť z pohodlia domova počas desiatich minút.

Asistenčné služby AXA Assistance zdarma.

Zľava 10% pri ročnej frekvencii platby.

Povinné a havarijné poistenie na jednej zmluve.

Výber z 3 variantov poistenia MINI, KLASIK & MAXI.

Havarijné poistenie podľa zvoleného variantu pre prípad živelnej udalosti, stretu so zverou, havárie, vandalizmu a odcudzenia celého vozidla či jeho častí.

Poistenie GAP, z ktorého je v prípade totálnej škody hradený finančný rozdiel medzi obstarávacou (novou) cenou vozidla a medzi poistným plnením.

Spoluúčasť si môžete zvoliť od najnižšej 80 EUR.

Automaticky znížená spoluúčasť o 80 EUR v prípade opravy vozidla v zmluvnom servise AXA.

Územná platnosť poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.

Pripoistiť si naviac môžete úrazové poistenie cestujúcich, batožinu, náhradné vozidlo alebo právnu asistenčnú službu, ktoré pomáhajú riešiť problémy vzniknuté v súvislosti s prevádzkou vozidla.

Obľúbené

Logo pojišťovny AXAPZP AXA

Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poist...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...