Dosiahli sme bodu zlomu v používaní elektrických vozidiel (EV)?

Počas posledných troch mesiacov boli autosalóny zatvorené, továrne tak isto a úprimne povedané, pravidelne jazdilo oveľa menej z nás. Na mnohých miestach to aj jednoducho bolo zakázané. Aj preto možno nebude veľmi prekvapivé zistenie, že Európska asociácia výrobcov automobilov (ACEA) zistila, že v prvom štvrťroku klesla registrácia nových automobilov v Európe o 52,9% a všeobecný predaj automobilov sa znížil o polovicu.

Na druhú stranu ACEA tiež zistila, že počet elektrických vozidiel v Európe vyskočil o obrovských 57,4%. Zatiaľ čo EV v Európe predstavujú stále iba 4% automobilov, nárast registrácií počas prebiehajúcej pandémie COVID-19 ukazuje zvýšený dopyt po EV a tiež odolnosť rozvíjajúceho sa trhu. Podobná situácia je aj inde vo svete, napríklad v Južnej Kórei sa vývoz EV z predchádzajúceho roka zdvojnásobil na historicky najvyššiu úroveň.

Zatiaľ čo v posledných rokoch záujem o EV vzrástol, pandémia neprevyšuje pozitívne vnímanie elektrických vozidiel zo strany spotrebiteľov. Zdravotná kríza, povzbudená čistejším vzduchom evidentným počas karantény, ukázala vplyv automobilov na benzínový pohon na naše životné prostredie a tým presvedčila veľa ľudí aby používali udržateľné alternatívy ako sú elektrické vozidlá. Vo Veľkej Británii sa podľa výskumu 17% spotrebiteľov domnieva, že účinky karantény na životné prostredie opätovne potvrdili ich rozhodnutie prejsť na elektrické vozidlo. Na druhú stranu v USA sa aj napriek poklesu automobilovej dopravy úroveň znečistenia sotva zlepšila, pretože kamiónov a mestských tovární je stále viac ako dosť. Momentálne sa očakáva, že globálny predaj EV sa zvýši až o 36% a po prvý krát bude po svete aktívne jazdiť viac o 3 milióny elektrických vozidiel.

Hlavnou prekážkou pri akceptovaní EV je nedostatok dobíjacej infraštruktúry. Výskum zistil, že spotrebitelia naznačujú, že nedostatočný prístup k efektívnym nabíjacím staniciam je treťou najzávažnejšou prekážkou pri nákupe elektrickej energie za cenu a jazdný dosah. Keďže ceny budú klesať a dostupnosť EV sa po vydaní nových modelov bude rozširovať, nabíjanie by sa čoskoro mohlo stať prekážkou číslo jedna. Bez vhodnej infraštruktúry by EV jednoducho nedosiahli úspech pri hromadnom nákupe vozidiel. Zvyšovanie počtu nabíjacích staníc je preto v tejto téme rozhodujúce. Podľa ACEA Európa potrebuje v nasledujúcich 12 rokoch až 20-násobné zvýšenie poplatkov za splnenie svojich požiadaviek na EV.

Každopádne si automobilové spoločnosti a vlády začali pomaly uvedomovať, že na podporu EV je nevyhnutná potreba nainštalovať viac nabíjacích staníc. Je nevyhnutné, aby vlády viac spolupracovali so súkromnými spoločnosťami s cieľom pomôcť pri vytváraní podmienok pre elektrické vozidlá, čo bude kľúčové pre dosiahnutie bodu zlomu v používaní EV.

{{title}}

{{link1text}}
{{link2text}}
{{link3text}}
{{link4text}}
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.