PZP už od 48€

  • Nezáväzné zobrazenie cien
  • Biela karta do 5 minút v maile
  • Poistenie platí ihneď po zaplatení

Poistka na auto jednoducho a rýchlo online

Čo je to povinné zmluvné poistenie alebo PZP?

Povinné zmluvné poistenie alebo v skratke PZP musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na pozemnej komunikácii.

PZP Vás chráni proti škodám, ktoré spôsobíte prevádzkou Vášho vozidla tretím stranám. Nekryje škody na Vašom vozidle, ktoré si spôsobíte sami. K tomu potrebujete havarijné poistenie.

Poistku na auto si môžete uzatvoriť online alebo telefonicky, bez papierov z pohodlia Vášho domova.

Uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie je veľmi jednoduché. Stačí vyplniť niekoľko informácií o Vašom vozidle a o Vás v jednoduchom formulári a obratom dostanete prehľad cien PZP. Jediná informácia, ktorú možno nebudete z hlavy vedieť, je výkon a objem motora Vášho auta. Pokiaľ nemáte pri sebe malý technický preukaz, skúste ju odhadnúť.

Dokladom o PZP je Biela karta a Zelená karta. Biela karta slúži ako doklad, potvrdzujúci existenciou povinného zmluvného poistenia, ktorým sa preukazujete príslušným orgánom (Polícia SR, Dopravný inšpektorát pri prepise vozidla) na území Slovenskej republiky.

Zelená karta je medzinárodnou kartou automobilového poistenia, týmto dokladom preukazujete existenciu poistky na auto v zahraničí.

Ihneď po uzatvorení návrhu poistnej zmluvy Vám pošleme na Váš e-mail alebo poštou dočasnú Bielu kartu, ktorá má platnosť 1 alebo 2 mesiace.

Len čo Vami vybrané PZP poistenie zaplatíte, poisťovňa Vám pošle poštou Bielu a Zelenú kartu platnú na celé poistné obdobie (jeden rok).

Poistka na auto uzatváraná online alebo telefonicky vzniká zaplatením poistného. To znamená, že návrh zmluvy, ktorý Vám zašleme, nemusíte podpisovať. Akceptujete ho tak, že zaplatíte. Ale pozor: poistné musí byť uhradené v lehote splatnosti, inak poistenie nevznikne. Viac o uzatvorení povinného zmluvného poistenia sa dozviete TU.

Pri uzatvorení nového PZP nezabudnite vypovedať Vašu starú poistku, pokiaľ je stále platná. Spôsoby výpovede sa riadia zákonom o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon č. 381/2001 Z. z. v platnom znení) a Občianskym zákonníkom.

Ako sa vypočíta cena PZP?

Je 5 základných údajov, ktoré ovplyvňujú cenu povinného zmluvného poistenia – výkon a objem motora Vášho vozidla, adresa trvalého bydliska, vek držiteľa vozidla, doba bezškodového priebehu.

Ďalšie parametre, ktoré majú vplyv na povinné zákonné poistenie, sú použitie vozidla a skutočnosť, či je majiteľ vozidla fyzická osoba alebo podnikateľ - SZČO alebo právnická osoba.

Použitie vozidla sa štandardne rozdeľuje na bežnú prevádzku, vozidlo taxislužby, vozidlo autoškoly, vozidlo s právnom prednostnej jazdy, autobusy a pod.. Povinné zmluvné poistenie pre vozidlá používané na inú ako bežnú prevádzku je výrazne drahšie.

Ďalšie údaje, ktoré môžu mať u niektorých poisťovní vplyv na cenu PZP sú model a značka vozidla, druh paliva, hmotnosť a dátum prvej registrácie vozidla.

Rozsah poistného plnenia v PZP

V povinnom zmluvnom poistení sú zákonom stanovené minimálne limity poistného krytia, a to 5 000 000 € pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení a 1 000 000 € pre škody na majetku (poškodenie, zničenie veci, ušlý zisk).

Tieto sumy predstavujú maximálny limit poistného plnenia, ktoré pri Vami spôsobenej škode vyplatí poisťovňa tretej strane, ktorej ste škodu spôsobili.

Poisťovne však ponúkajú aj vyššie limity poistného krytia, a to napr. 6 mil. € , 7 mil. € alebo 10 mil. € pre škody na zdraví a 2 mil. €, 5 mil. €, 6 mil. €, 7 mil. € pre škody na majetku.

V PZP sa na rozdiel od havarijného poistenia neuplatňuje spoluúčasť.

V PZP platí poisťovňa poistné plnenie tretej strane, ktorej ste spôsobili vozidlom škodu, a preto nemá povinné zmluvné poistenie spoluúčasť a poškodený dostane pri poistnej udalosti vyplatenú plnú výšku škody.

S nami si môžete vybrať najlacnejšie PZP so zákonnými limitmi krytia, ale aj PZP s vyššími limitmi krytia, prípadne si môžete rozšíriť povinné zmluvné poistenie aj o viaceré pripoistenia.

Z PZP vypláca poisťovňa náhradu škody tretej osobe, t.z. škoda spôsobená na Vašom vozidle nie je povinným zmluvným poistením krytá.

Pripoistenia v povinnom zmluvnom poistení však umožňujú, aby bola nahradená aj škoda, ktorá vznikla Vám, na Vašom vozidle.

Ide napr. o pripoistenie čelného skla, škody spôsobené v dôsledku živelných udalostí (povodeň, záplava, krupobitie, víchrica a pod.), škody spôsobené stretom so zverou, škody spôsobené výtlkom (zlým stavom vozovky), krádež vozidla.

Ponúkame poistky na auto od väčšiny poisťovní na trhu, takže si určite vyberiete.

O PZP vieme všetko. Vyskúšajte si to.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Obrázok starého autaPZP pre všetky vozidlá

V ponuke Klik.sk nájdete poistenie auta pre všetky vozidlá, ktoré poznáte zo slovenských ciest. Či už vlastníte Peugeot, Daciu ...

Povinné zmluvné poistenie na mieru na Klik.skPZP podľa poisťovne

Na Klik.sk porovnávame ceny z takmer všetkých poisťovní na Slovensku. Len vďaka tomu vieme v sekunde porovnať stovky ponúk a po...