Limity poistného plnenia v PZP

Limit poistného plnenia je maximálna suma, ktorú vyplatí poisťovňa v prípade poistnej udalosti osobe, ktorej spôsobíte škodu prevádzkou Vášho motorového vozidla.

Zákon o PZP stanovuje dva limity poistného plnenia, a to limit vo výške 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení a 1 050 000 EUR pre majetkové škody, vrátane ušlého zisku. Pokiaľ by ste spôsobili škodu vyššiu ako je maximálny limit plnenia, rozdiel medzi skutočnou škodou a maximálnym limitom poistného plnenia by ste museli zaplatiť poškodenému priamo Vy.

Preto viaceré poisťovne ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity, napr. 6 mil. EUR, 7 mil. EUR, 10 mil. EUR pre škody na zdraví a 2 mil. EUR, 5 mil. EUR, 6 mil. EUR pre škody na majetku.

Výšku limitov poistného krytia uvádzame pri každej ponuke PZP.

Limit poistného plnenia nájdete aj pri každom pripoistení, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci PZP. Na rozdiel od PZP, je poistné plnenie z pripoistenia vyplatené priamo Vám.

Ak máte napr. pripoistenie skiel s limitom 500 EUR, je to maximálna suma, ktorá Vám bude vyplatená v prípade rozbitého skla, od poistného plnenia však bude odpočítaná dohodnutá spoluúčasť. V prípade spoluúčasti 10 %, Vám bude z celkového limitu poistného plnenia vyplatená suma najviac vo výške 450 EUR. Vždy si preto zistite limity každého pripoistenia, aby ste vedeli, aké poistné plnenie môžete dostať v prípade poistnej udalosti.

Najnovšie články na Klik.sk

V ponuke Klik.sk nájdete poistenie auta pre všetky vozidlá, ktoré poznáte zo slovenských ciest. Či už vlastníte Peugeot, Daciu alebo Škodu, u nás porovnáte ceny poistenia pre akékoľvek bežne dostupné ...
2020-04-22
Výber havarijného poistenia je vždy veľmi dôležitý krok, ktorý si treba poriadne premyslieť. Havarijné poistenie poskytne majiteľovi automobilu poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako napríkl...
2022-10-18
Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
2022-10-13
 Skoro každý vodič si počas života vysníval auto, ktoré by raz chcel vlastniť alebo si ho už aj doprial. Po akých značkách ale Slováci túžia a aké sú trendy v automobilovom sektore? Vkus ľudí sa mení ...
2019-11-18
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.