Limity poistného plnenia v PZP

Muž v saku, který do popředí kreslí auto v červeném stínu.

Limit poistného plnenia je maximálna suma, ktorú vyplatí poisťovňa v prípade poistnej udalosti osobe, ktorej spôsobíte škodu prevádzkou Vášho motorového vozidla.

Zákon o PZP stanovuje dva limity poistného plnenia, a to limit vo výške 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení a 1 050 000 EUR pre majetkové škody, vrátane ušlého zisku. Pokiaľ by ste spôsobili škodu vyššiu ako je maximálny limit plnenia, rozdiel medzi skutočnou škodou a maximálnym limitom poistného plnenia by ste museli zaplatiť poškodenému priamo Vy.

Preto viaceré poisťovne ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity, napr. 6 mil. EUR, 7 mil. EUR, 10 mil. EUR pre škody na zdraví a 2 mil. EUR, 5 mil. EUR, 6 mil. EUR pre škody na majetku.

Výšku limitov poistného krytia uvádzame pri každej ponuke PZP.

Limit poistného plnenia nájdete aj pri každom pripoistení, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci PZP. Na rozdiel od PZP, je poistné plnenie z pripoistenia vyplatené priamo Vám.

Ak máte napr. pripoistenie skiel s limitom 500 EUR, je to maximálna suma, ktorá Vám bude vyplatená v prípade rozbitého skla, od poistného plnenia však bude odpočítaná dohodnutá spoluúčasť. V prípade spoluúčasti 10 %, Vám bude z celkového limitu poistného plnenia vyplatená suma najviac vo výške 450 EUR. Vždy si preto zistite limity každého pripoistenia, aby ste vedeli, aké poistné plnenie môžete dostať v prípade poistnej udalosti.

Obľúbené

Dům a automobil, nad kterými se vznáší deštník.Prečo potrebujem mať PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať každý majiteľ alebo držiteľ v...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...