Limity poistného plnenia v PZP

Limit poistného plnenia je maximálna suma, ktorú vyplatí poisťovňa v prípade poistnej udalosti osobe, ktorej spôsobíte škodu prevádzkou Vášho motorového vozidla.

Zákon o PZP stanovuje dva limity poistného plnenia, a to limit vo výške 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení a 1 050 000 EUR pre majetkové škody, vrátane ušlého zisku. Pokiaľ by ste spôsobili škodu vyššiu ako je maximálny limit plnenia, rozdiel medzi skutočnou škodou a maximálnym limitom poistného plnenia by ste museli zaplatiť poškodenému priamo Vy.

Preto viaceré poisťovne ponúkajú aj vyššie ako zákonom stanovené limity, napr. 6 mil. EUR, 7 mil. EUR, 10 mil. EUR pre škody na zdraví a 2 mil. EUR, 5 mil. EUR, 6 mil. EUR pre škody na majetku.

Výšku limitov poistného krytia uvádzame pri každej ponuke PZP.

Limit poistného plnenia nájdete aj pri každom pripoistení, ktoré si môžete uzatvoriť v rámci PZP. Na rozdiel od PZP, je poistné plnenie z pripoistenia vyplatené priamo Vám.

Ak máte napr. pripoistenie skiel s limitom 500 EUR, je to maximálna suma, ktorá Vám bude vyplatená v prípade rozbitého skla, od poistného plnenia však bude odpočítaná dohodnutá spoluúčasť. V prípade spoluúčasti 10 %, Vám bude z celkového limitu poistného plnenia vyplatená suma najviac vo výške 450 EUR. Vždy si preto zistite limity každého pripoistenia, aby ste vedeli, aké poistné plnenie môžete dostať v prípade poistnej udalosti.

Najnovšie články na Klik.sk

V ponuke Klik.sk nájdete poistenie auta pre všetky vozidlá, ktoré poznáte zo slovenských ciest. Či už vlastníte Peugeot, Daciu alebo Škodu, u nás porovnáte ceny poistenia pre akékoľvek bežne dostupné ...
Výber havarijného poistenia je vždy veľmi dôležitý krok, ktorý si treba poriadne premyslieť. Havarijné poistenie poskytne majiteľovi automobilu poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, ako napríkl...
Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
 Skoro každý vodič si počas života vysníval auto, ktoré by raz chcel vlastniť alebo si ho už aj doprial. Po akých značkách ale Slováci túžia a aké sú trendy v automobilovom sektore? Vkus ľudí sa mení ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.