Havarijné poistenie UNIQA

  • Výber z troch balíkov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Havarijné poistenie UNIQA

Havarijné poistenie UNIQA poskytuje komplexnú ochranu Vášho vozidla pre všetky prípady. Rozsah poistenia vrátane ceny Vám prehľadne zoradíme a porovnáme s ostatnými poisťovňami na trhu. S výberom najvhodnejšieho variantu havarijného poistenia UNIQA Vám pomôžu naši špecialisti na autopoistenie. Vaše vozidlo môžete poistiť z pohodlia domova počas desiatich minút.

Zľava 10% pri ročnej frekvencii platby.

Povinné a havarijné poistenie na jednej zmluve.

Výber z 3 variantov poistenia MINI, KLASIK & MAXI.

Havarijné poistenie podľa zvoleného variantu pre prípad živelnej udalosti, stretu so zverou, havárie, vandalizmu a odcudzenia celého vozidla či jeho častí.

Poistenie GAP, z ktorého je v prípade totálnej škody hradený finančný rozdiel medzi obstarávacou (novou) cenou vozidla a medzi poistným plnením.

Spoluúčasť si môžete zvoliť od najnižšej 80 EUR.

Automaticky znížená spoluúčasť o 80 EUR v prípade opravy vozidla v zmluvnom servise UNIQA.

Územná platnosť poistenia na geografickom území Európy a Turecka, s výnimkou Bieloruska, Moldavska, Ruskej federácie a Ukrajiny.

Pripoistiť si naviac môžete úrazové poistenie cestujúcich, batožinu, náhradné vozidlo alebo právnu asistenčnú službu, ktoré pomáhajú riešiť problémy vzniknuté v súvislosti s prevádzkou vozidla.

Obľúbené

UIGPZP UNIQA

Poisťovňa UNIQA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poi...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...