Lacné PZP? Klik.sk !

Logo společnosti Klik sk

Klikpojisteni.cz, a.s. - organizačná zložka Slovensko

IČO: 51 401 606

DIČ: SK 4120108421

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava

Spoločnosť bola založená v roku 2011 v Českej republike a od tej doby sa stala jedným z najväčších predajcov poistenia automobilov a domácnosti. Už sme poistili 350.000 vozidiel.

V Slovenskej republike vykonávame sprostredkovateľskú činnosť ako finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu prostredníctvom svojej organizačnej zložky.

Najväčším akcionárom je spoločnosť pána Gabriela Eichlera, ktorého možno poznáte z jeho pôsobenia vo východoslovenských železiarňach Košice.

Klik.sk ponúka svojím klientom možnosť nájsť si najlacnejšie alebo najvýhodnejšie PZP v priebehu niekoľkých minút z pohodlia Vášho domova. Poistenie je možné uzatvoriť online prostredníctvom internetu alebo telefonicky.

Máme poistenie zodpovednosti na 2 milióny EUR.

V registri finančných sprostredkovateľov vedenom Národnou bankou Slovenska sme zapísaní pod registračným číslom 230964.

V Českej republike vykonávame sprostredkovateľskú činnosť na základe licencie poisťovacieho makléra, sme zapísaný v Zozname vedenom Českou národnou bankou pod registračným číslom 133161PM.

Obľúbené

Kalkulačka s červeným autíčkem na jejím povrchu.Povinné zmluvné poistenie

Čo je to povinné zmluvné poistenie alebo PZP? Povinné zmluvné poistenie alebo v skratke PZP musí mať zo zákona každé vozidl...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...