Od kedy je PZP online platné?

Zelený otazník.

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum začiatku poistenia.

V prípade uzatvorenia povinného zmluvného poistenia online alebo telefonicky je zmluva aktivovaná zaplatením poistného v lehote splatnosti. Návrh zmluvy nie je nutné podpisovať ani ho zasielať späť. Každá poisťovňa má inak nastavenú lehotu splatnosti prvého poistného, lehota splatnosti je vždy uvedená na návrhu poistnej zmluvy.

Pokiaľ poistné uhradíte v lehote splatnosti, poistenie platí od dátumu uvedeného v návrhu poistnej zmluvy ako deň začiatku poistenia. Nárok na poistné plnenie však obvykle vzniká najskôr v okamihu pripísania prvej platby poistného na účet poistiteľa.

Ak nie je poistné alebo jeho prvá splátka zaplatená v lehote splatnosti, poistenie nevznikne a Vaše auto tak bude nepoistené. Zmluvu už v takom prípade nie je možné uzatvoriť spätne.

Je potrebné si uvedomiť, že dátum uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy a dátum poistenia môžu niekedy byť dva odlišné dátumy.

Poistnú zmluvu je totiž možné uzavrieť aj niekoľko mesiacov pred začiatkom poistenia. Napríklad v marci si môžete uzavrieť poistku s dátumom začiatku v máji.

Poistenie je možné uzatvoriť najskôr od aktuálneho času a dátumu. Nikdy však nie so spätnou platnosťou, napríklad od predchádzajúceho dňa. Dátum začiatku poistenia je vždy uvedený v poistnej zmluve a na Bielej a Zelenej karte.

Bielu kartu k PZP máte okamžite k dispozícii

Spolu s návrhom poistnej zmluvy dostanete na mail aj dočasnú Bielu kartu, ktorá má platnosť 1 alebo 2 mesiace.

Vytlačte si ju a majte ju so sebou pri vedení motorového vozidla. Je to právoplatný doklad preukazujúci existenciu povinného zmluvného poistenia, ktorým sa môžete preukázať pri cestnej kontrole.

Po úhrade poistného Vám poisťovňa pošle poštou Bielu kartu aj Zelenú kartu s platnosťou na celé poistné obdobie (jeden poistný rok).

V prípade, že sa chystáte vycestovať do zahraničia a potrebujete mať k dispozícii Zelenú kartu ešte pred tým, než Vám bude doručená z poisťovne, pošlite nám žiadosť o jej zaslanie na info@klikpoistenie.sk a my Vám ju obratom pošleme poštou.

Obľúbené

Dům a automobil, nad kterými se vznáší deštník.Prečo potrebujem mať PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať každý majiteľ alebo držiteľ v...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...