Všeobecne o Klik.sk

Kto sme, čo robíme
Nie. Sme porovnávač a máme jedinečnú možnosť porovnávať poisťovne medzi sebou. Zatiaľ čo jedna poisťovňa je vhodná pre mladších vodičov, ďalšia sa pre zmenu sústredí na vybranú klientelu. To isté platí aj u iných typov poistenia – napríklad cestovného či poistenia domácností.
Nie a v tom je naša ohromná výhoda. Ku všetkým poisťovniam pristupujeme rovnako. Žiadnu z poisťovní nepreferujeme a vďaka tomu sa klient môže spoľahnúť na to, že ponuka riešení je skutočne férová a proklientská.
Bez vášho telefónneho čísla sa bohužiaľ neobídeme. Pokiaľ narazíte na ponuku od poisťovne a budete chcieť uzavrieť akúkoľvek zmluvu, budete potrebovať rovnaké osobné údaje, ako na Klik.sk. Všetky osobné údaje podliehajú prísnym pravidlám a garantujeme vám, že sú u nás v bezpečí. Problémy vyplývajúce z nedodržania zásad ochrany osobných údajov nám nestoja v žiadnom prípade za porušenie a boli by sme sami proti sebe.
Nebolo by krásne zariadiť si občiansky preukaz z domova namiesto chodenia na úrad? Rovnako tak k veci pristupujeme aj my a aj cez internet dokážeme mnohokrát viac, ako pri stretnutí na pobočke. Už 600.000 klientov z Českej republiky patrí do našej rodiny a tieto skúsenosti nám pomáhajú neustále sa zlepšovať.
Nie. Sme porovnávač poistenia. Pokiaľ si na porovnávači tovaru vyberiete napríklad počítač, tiež neuzatvárate obchodnú dohodu s porovnávačom, ale priamo s e-shopom, kde ste si tovar reálne zakúpili.

Ako dojednať cestovné poistenie?

Na Klik.sk rýchlo, lacno a jednoducho.
Turistickou cestou je myslená spravidla krátkodobá cesta za hranice za účelom poznania, odpočinku, návštevy alebo iných nepracovných aktivít. Výnimkou môže byť práca administratívneho charakteru.
Áno. Nepostačí klasické turistické cestovné poistenie, je potrebné uzavrieť špeciálne cestovné poistenie na pracovnú cestu s manuálnou prácou, ktoré býva o niečo drahšie, ale spravidla kryje viac rizík s vyššími limitmi. V prípade, že idete do zahraničia pracovať na dlhšiu dobu, vyplatí sa poistenie dlhodobé.
Pokiaľ by ste boli poistení iba turistickým cestovným poistením a došlo by k úrazu pri výkone povolania, poisťovňa by s najväčšou pravdepodobnosťou nevyplatila poistné plnenie.
Pokiaľ idete za hranice vykonávať administratívnu prácu alebo idete na služobnú cestu, budete potrebovať cestovné poistenie na pracovnú cestu s administratívnou prácou. Klasické turistické cestovné poistenie môže zahŕňať aj administratívnu prácu, ale nie je to pravidlo.
Ročné cestovné poistenie je vhodné pre cestovateľov, ktorí absolvujú krátkodobé cesty do zahraničia pravidelne a často, či už pracovne alebo len pre zábavu a za poznaním. Podstatou tohto typu poistenia je krytie všetkých liečebných nákladov.

Či dieťa alebo senior, poistite sa vždy

Cestovné poistenie ponúkame pre všetky vekové kategórie
Áno. Dieťa je možné poistiť už od nultého roku veku, a to väčšinou za výhodnejších cenových podmienok ako poistenie pre dospelých. Niekedy je možné deti do 6 rokov poistiť úplne zadarmo alebo za symbolický poplatok v rámci rodinného balíčka.
Samozrejme, je to na vás. Vystavujete sa však veľkému riziku – deti sú logicky náchylnejšie k úrazom či chorobám.
Iste, poisťovne majú stanovený maximálny vekový limit, do ktorého sú ochotné poistnú ochranu poskytnúť. Niektoré poisťovne majú tento limit stanovený na 65 rokov, iné poisťujú až do 80. roku.
Pri ceste by mal byť poistený každý člen rodiny.
Nie, ale je dobré mať v prípade, že do zahraničia idete napríklad aj so svojim psom, uzavreté poistenie zodpovednosti.
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.

Cestovné poistenie a výluky

Pozor na ne, vždy s nimi počítajte a pred cestou sa s nimi zoznámte!
Pri dojednávaní cestovného poistenia dajte pozor na výluky z poistenia. Výluky nájdete vždy v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy. Poisťovňa v týchto prípadoch môže krátiť poistné plnenie alebo eventuálne nevyplatiť nič.
Štandardné obmedzenie v poistných podmienkach uvádza, že sa poistenie vzťahuje iba na škody, ktoré sa stanú najviac vo výške 3 000 m. n. m. Vy vyrazíte na lyže o 200 metrov vyššie, zlomíte si nohu a je veľmi pravdepodobné, že poisťovňa poistné plnenie neposkytne.
Je potrebné vziať do úvahy, že úrazy, ktoré si spôsobíte po požití alkoholu, budú s najväčšou pravdepodobnosťou spadať do výluk cestovného poistenia. To znamená, že na taký úraz sa poistenie nevzťahuje, poisťovňa neposkytne poistné plnenie a úhrada všetkých nákladov spojených s liečením bude na vás.
Veľmi často bývajú z poistenia vyňaté zákroky či lekárske ošetrenia, ktoré súvisia s tehotenstvom, a to najčastejšie od 6. či 7. mesiaca tehotenstva (do tej doby bývajú prípadné súvisiace ošetrenia poistením kryté).
V prípade chronického ochorenia môže vzniknúť problém s uzatvorením cestovného poistenia alebo neskôr s výplatou poistného plnenia. Tieto problémy väčšinou vznikajú, pokiaľ nie je choroba stabilizovaná (je tzv. v progresii) po určenú dobu (najčastejšie 6, 10 alebo 12 mesiacov - vždy podľa aktuálnych poistných podmienok danej poisťovne).

Najčastejšie otázky a odpovede - Cestovné poistenie

Nič pred Vami neschovávame a chceme byť maximálne transparentní, na Klik.sk preto nájdete odpovede na väčšinu otázok týkajúcich sa poistenia. Pokiaľ napriek tomu nepoznáte odpoveď na niečo, čo tu nie je zodpovedané, budeme radi za odoslanie Vášho dotazu na info@klik.sk.