ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa vstúpila na slovenský poistný trh v januári 1992 pod obchodným názvom ERGO, a.s. V roku 1995 vstúpila do ERGO poisťovne česká poisťovňa ČSOB Pojišťovna. ČSOB Pojišťovna priniesla do poisťovne skúsenosti z českého poistného trhu. V roku 2002 došlo k ďalšej významnej zmene, novým akcionárom sa stala belgická poisťovňa KBC Insurance NV, ktorá je súčasťou bankovej a poisťovacej skupiny KBC Bank & Insurance Holding.

ČSOB poisťovňa je členom ČSOB Finančnej skupiny, do ktorej patria spoločnosti ČSOB banka, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB leasing a KBC Asset management.

--

Sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO: 31 325 416

Infolinka: 0850 111 303

Email: infolinka@csob.sk

Web: www.csob.sk

Najnovšie články na Klik.sk

Klik.sk je najspoľahlivejší porovnávač poistenia automobilov na slovenskom trhu. Spolupracujeme so všetkými dôležitými poisťovňami, vďaka čomu sme schopní nielen porovnať jednotlivé ponuky, ale taktie...
 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, je súčasťou Skupiny Generali, ktorá patrí na svete k lídrom v poisťovníctve. Začiatky Skupiny Generali siahajú do roku 1831, kedy bola v...
  UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobíme od roku 1990. Pôvodne pod názvom P...
 KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala poz...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.