KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group bola založená 30. októbra 1990 ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. V prvých rokoch svojej činnosti si vybudovala pozíciu stabilnej a úspešnej poisťovne. Túto pozíciu si udržala napriek stále rastúcej konkurencii vďaka dôvere svojich klientov.

Majoritným akcionárom spoločnosti je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe. KOOPERATIVA je členom silnej európskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá má zastúpenie po celej Európe.

KOOPERATIVA zaznamenáva v posledných rokoch prudký nárast svojho podielu na trhu a rozširovanie svojich podnikateľských aktivít, v rámci ktorých získala KOMUNÁLNU poisťovňu, a.s. Vienna Insurance Group. Do skupiny sa zaradila aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

--

Sídlo: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

IČO: 00 585 441

Infolinka: +421 2 5729 9999

Web: www.kooperativa.sk

Najnovšie články na Klik.sk

Klik.sk je najspoľahlivejší porovnávač poistenia automobilov na slovenskom trhu. Spolupracujeme so všetkými dôležitými poisťovňami, vďaka čomu sme schopní nielen porovnať jednotlivé ponuky, ale taktie...
 Finančná skupina AXA, ktorej členom je aj AXA pojišťovna, a.s., má takmer 200 – ročnú tradíciu a patrí medzi najväčšie súkromné finančné svetové inštitúcie. AXA sa už piatykrát za sebou zaradila medz...
  UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobíme od roku 1990. Pôvodne pod názvom P...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.