Povinná výbava vozidla v roku 2020: čo už v aute mať nemusíte a čo áno?

Povinná výbava sa v priebehu rokov mierne mení a pre mnohých motoristov môže byť prekvapením, čo sa v nej nachádza. Zmenou povinnej výbavy sa reaguje na technologický pokrok a dostupnosť niektorých služieb. Aktuálna verzia povinností motoristov je ozrejmená vo vyhláške Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. v paragrafe 25. Do zrozumiteľnejšej podoby tento dokument prekladá Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v dokumente Povinná výbava vozidla. Nižšie citovaný text pochádza aj z tohto dokumentu, konkrétnejšie časť o povinnej výbave na rok 2020.

Medzi povinnú výbavu áut v roku 2020 už nezapadajú náhradné žiarovky, ťažné lano a náhradné elektrické poistky. Tiež už nie je povinnosťou vodiča mať vo vozidle tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody alebo inak povedané správu o nehode. Ministerstvo dopravy a výstavby však dodáva, že hoci správy o nehode nie sú súčasťou povinnej výbavy, odporúča ich v aute voziť.

Povinná výbava vozidiel pre rok 2020 teda musí obsahovať:

- Homologizovaný prenosný výstražný trojuholník – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, traktory a pracovné stroje samohybné.

- Bezpečnostný reflexný odev- platí pre rovnaké vozidlá ako v bode 1.

- Náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – platí pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá a autobusy.

- Lekárnička – platí pre motocykle nad 50 cm kubických, trojkolky a štvorkolky, osobné vozidlá, nákladné vozidlá, autobusy, traktory a pracovné stroje samohybné. Obsah lekárničky musí byť neporušený, vizuálne v poriadku a nesmie vykazovať známky znečistenia alebo iného znehodnotenia.

- Snehové reťaze – svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích súprav v čase od 15. novembra do 31. marca – pre nákladné vozidlá nad 12 t.

- Zakladací klin

- Hasiaci prístroj - Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.

- Dopravné jednotky pri preprave nebezpečných vecí musia byť vybavené osobitnou výbavou a výbavou na osobnú ochranu, ako aj protipožiarnou výbavou podľa dohody ADR. Počet hasiacich prístrojov podľa dohody ADR sa pri dopravných jednotkách použitých na prepravu nebezpečných vecí nesčítava, ale platí najmenší obsah náplní a najmenší počet hasiacich prístrojov na dopravnú jednotku podľa osobitného predpisu.

Okrem tejto výbavy je vodič povinný mať pri sebe v čase prevádzky nasledovné dokumenty: vodičský preukaz, identifikačný preukaz, zelená karta, osvedčenie o evidencii vozidla časť I, prípadne časť II, doklady preukazujúce platnú emisnú a technickú kontrolu.

Na našom blogu nájdete veľa pútavých článkov nielen o poistení

auto-s-privesom
Keď je reč o PZP, väčšina z nás si v mysli automaticky vybaví auto, prípadne motorku. Ale existuje celý rad ďalších vozidiel, ktoré tiež musia byť poistené. Ak hľadáte výhodné povinné zmluvné poisteni...
muz-v-tesle
Umelá inteligencia (AI), inak známa aj ako strojové učenie, predstavuje revolúciu. Jej potenciál môže byť využitý asi v každom odvetví, najmä v tých technologických. Do tejto kategórie patrí aj automo...
zena-na-elektrickej-kolobezke
Áno, je to pravda. Elektrické kolobežky budú musieť mať povinné zmluvné poistenie. Túto povinnosť zavádza smernica Európskeho parlamentu. V tomto článku vám priblížime všetko, čo by ste o tejto zmene ...
zatopene-auto
Extrémne výkyvy počasia sú čoraz častejšie aj na území Slovenska a nemôžeme tomu nijako zabrániť. Vyčíňanie prírodných živlov je nebezpečné nielen pre človeka, ale môže zanechať veľké poškodenia aj na...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.