Podpoistenie - pozor na neho!

Počuli ste niekedy pojem podpoistenie? Ste si istí, že sa vás tento problém netýka? Ak nie, potom si pozorne prečítajte nasledujúci článok.

Termín podpoistenia sa používa v kontexte akéhokoľvek škodového poistenia, napríklad poistenie domácnosti, nehnuteľnosti či áut a zjednodušene povedané označuje stav, kedy je poistná čiastka v čase poistnej udalosti nižšia ako poistná hodnota poisteného majetku.

V praxi to teda môže znamenať napríklad stav, keď si svoju domácnosť s hodnotou 20 000 EUR poistí človek iba na 10 000 EUR, pretože sa domnieva, že o vybavenie vo väčšej hodnote skrátka nepríde. Takto to ale nechodí. Pokiaľ si uzatvoríte poistenie na poistnú čiastku vo výške polovice skutočnej poistnej hodnoty majetku, zostáva v podstate polovica vášho majetku nepoistená. Preto vám poisťovňa vo výsledku vyplatí iba polovicu skutočnej škody. Platí totiž, že poisťovateľ poskytne plnenie len v rovnakom pomere ku škode, v akom je poistná čiastka k poistnej hodnote.

Pri poistení nehnuteľnosti môže nastať aj stav, kedy poistenú nehnuteľnosť postihne napríklad živelná katastrofa a skutočná škoda bude vyššia ako poistná čiastka. V tom prípade nemôže byť vyplatené poistné plnenie vyššie, než poistná čiastka, na ktorú je nehnuteľnosť poistená.

Okrem toho si dajte pozor aj na modernizáciu domácnosti, kedy spravidla dochádza k zvyšovaniu hodnoty majetku. Ľudia často poistia domácnosť pri jej obstaraní na určitú čiastku a tú už v priebehu rokov nezmenia, čo je chyba, pretože nákupom nových a modernejších spotrebičov i ďalšieho vybavenia rastie cena domácnosti (niekedy aj veľmi znateľne). Môže sa teda ľahko stať, že za škodu na domácnosti, ktorú ste na začiatku poistili na poistnú čiastku zodpovedajúcu skutočnej hodnote, dostanete menej, pretože v čase škody bola poistná hodnota vyššia ako poistná čiastka a opäť máte určité percento svojej domácnosti v podstate nepoistené.

Vrelo teda odporúčame uzavrieť poistenie domácnosti na skutočnú hodnotu domácnosti a v prípade väčšieho zhodnotenia domácnosti túto čiastku o príslušnú čiastku zvýšiť. Vyhnete sa tak finančným problémom v prípade škody na vašej domácnosti. Revízia nehnuteľnostných poistiek sa všeobecne odporúča raz za 3-5 rokov, pokiaľ nedošlo k výraznej zmene v majetku či v cenách na trhu.

Mohlo by vás zaujímať

 Skoro každý vodič si počas života vysníval auto, ktoré by raz chcel vlastniť alebo si ho už aj doprial. Po akých značkách ale Slováci túžia a aké sú trendy v automobilovom sektore? Vkus ľudí sa mení ...
Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak niekto spôsobí škodu vám, bude vám škoda vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu...
Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na pozemnej komunikácii. Každý, kto chce svoje auto používať na jazdenie po cestách, je povinný mať uzatvorenú túto p...
Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.