Povinné zmluvné poistenie Allianz

Poisťovňa Allianz Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia s možnosťou zjednania aj havarijného poistenia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

Všetky balíky PZP s voliteľným limitom poistného krytia 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 1 050 000 EUR pre škody na majetku, alebo 5 240 000 / 3 000 000, alebo 10 000 000 / 5 000 000 EUR.

PZP COMFORT obsahuje základné asistenčné služby, v rámci ktorých Vám poisťovňa preplatí opravu vozidla na mieste udalosti, odťah vozidla, prepravu osôb. Okrem toho balík obsahuje aj základné úrazové poistenie, ktoré sa vzťahuje na úraz vodiča v rámci dopravnej nehody. Dve možnosti poistného plnenia úrazového poistenia – smrť následkom úrazu a trvalé následky v dôsledku úrazu v rozsahu 70% a viac.

PZP PLUS obsahuje rozšírené asistenčné služby (okrem základných asistenčných služieb) o náhradné vozidlo, náklady na ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska, výmenu pneumatiky, doručenie paliva, návrat po nájdene vozidlo, prepravu telesných pozostatkov, odstránenie zvyškov vozidla. Automaticky rozšírenie úrazového poistenia, ktoré sa už vzťahuje aj na všetky prepravované osoby. Súčasťou tohto balíčka sú aj rizika havarijného poistenia – živel, požiar, explózia, implózia, zrážka zo zverou.

PZP EXTRA s komplexným krytím obsahuje všetky zložky balíka PLUS. Okrem toho je rozšírený o ďalšie riziká: odcudzenie, vandalizmus, zasklenie vozidla.

PZP MAX s najširším krytím, ktoré okrem zložiek balíka EXTRA obsahuje aj haváriu a GAP (poistenie finančnej straty).

Územná platnosť povinného zmluvného poistenia je na území štátov, ktoré sú uvedené na zelenej karte. Asistenčné služby majú územnú platnosť na geografickom území Európy, vrátane európskej časti Turecka a gréckej časti Cypru s výnimkou Bieloruska, Ukrajiny a Moldavska. Územná platnosť havarijného poistenia – geografické územie Európy.

Najnovšie články na Klik.sk

Na Klik.sk porovnávame ceny z takmer všetkých poisťovní na Slovensku. Len vďaka tomu vieme v sekunde porovnať stovky ponúk a ponúknuť Vám prehľadný súpis jednotlivých cien podľa poisťovní a ich produk...
ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:PZP ŠTANDARD  s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetkuPZP NADŠTANDARD ...
Poisťovňa UNION Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si...
Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.