Povinné zmluvné poistenie AXA

  • Výber zo štyroch balíkov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie AXA

Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP s limitom poistného krytia 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 500 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo a poistenie pneumatiky, v rámci ktorého Vám poisťovňa preplatí náklady na opravu alebo zakúpenie novej pneumatiky, v prípade ak dôjde ku škode na pneumatike z dôvodu nabehnutia na klinec alebo iný ostrý predmet nachádzajúci sa na vozovke alebo dôjde k poškodeniu pneumatiky z dôvodu zlého stavu vozovky alebo pri dopravnej nehode. Limit poistného plnenia je 2 x 120 EUR (2 poistné udalosti v jednom poistnom období, limit na jednu poistnú udalosť 120 EUR). Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

PZP PLUS s limitom poistného krytia 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 500 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby k vozidlu, poistenie pneumatiky a navyše aj úrazové poistenie vodiča s limitom poistného plnenia 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu a 5 000 EUR pre smrť úrazom. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti je platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

PZP s limitom poistného krytia 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo a poistenie pneumatiky.

PZP PRÉMIUM s limitom poistného krytia 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo, poistenie pneumatiky, úrazové poistenie vodiča s limitom poistného plnenia 20 000 EUR pre trvalé následky úrazu a 10 000 EUR pre smrť úrazom. Navyše tento balík PZP zahŕňa aj poistenie vlastnej škody, ktoré predstavuje čiastočné krytie vlastnej totálnej škody v dôsledku dopravnej nehody, ak škoda na vozidle je min. 85 % všeobecnej ceny vozidla v čase poistnej udalosti. Limit poistného plnenia pre poistenie vlastnej škody je 5 000 EUR, je bez spoluúčasti je platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

V poisťovni AXA si môžete naviac uzatvoriť aj nasledovné pripoistenia:

Pripoistenie skiel vozidla (s výberom poistnej sumy 400 EUR, 800 EUR, 1 600 EUR), so spoluúčasťou spoluúčasť 33 EUR, v prípade, ak si necháte poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise AXA, potom je toto pripoistenie bez spoluúčasti.

Pripoistenie živelných rizík, ktoré sa uzatvára sa pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí ( víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, požiar, pád stromov, stožiarov a podobných predmetov) s limitom poistného plnenia 5 000 EUR. Spoluúčasť v prvom roku poistenia je 20% z poistného plnenia, v ďalších rokoch poistenia 80 EUR.

Pripoistenie stretu so zverou, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenia alebo zničenia idúceho poisteného vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou v dôsledku stretu so zverou s limitom poistného plnenia 5 000 EUR. Spoluúčasť v prvom roku poistenia je 20% z poistného plnenia, v ďalších rokoch poistenia 80 EUR. Uzatvorená spoluúčasť sa znižuje o 40 EUR v prípade, ak si necháte vozidlo opraviť v zmluvnom servise AXA.

Úrazové pripoistenie vodiča a prepravovaných osôb s limitom poistného plnenia 20 000 EUR pre trvalé následky úrazu a 10 000 EUR pre smrť úrazom. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Pripoistenie náhradného vozidla, ktoré kryje náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody. Limit poistného plnenia je 400 EUR, poskytnutie náhradného vozidla je maximálne po dobu 10 dní. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Pripoistenie krádeže a vandalizmu, uzatvára sa pre prípady odcudzenia (celého vozidla alebo jeho častí) a vandalizmu s limitom poistného plnenia 5 000 EUR. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20% z poistného plnenia v prvom roku poistenia, v ďalších rokoch poistenia 80 EUR.

Rozšírené asistenčné služby MAX, ktoré rozširujú rozsah základných asistenčných služieb.

Všetky pripoistenia sú platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

Navyše v AXA poisťovňa pri výplate poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...