PZP ČSOB

  • Výber z dvoch variantov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie ČSOB

ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:

PZP ŠTANDARD s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetku

PZP NADŠTANDARD s limitom 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 7 000 000 EUR pre škody na majetku

ČSOB Vám poskytne zľavu za ďalší produkt v ČSOB Finančnej skupine (napr. hypotekárny úver alebo spotrebný v ČSOB banke, účet v ČSOB banke, stavebné sporenie v ČSOB stavebnej sporiteľni, iná poistní zmluva v ČSOB poisťovni okrem cestovného poistenia, zmluva o dôchodkovom sporení v ČSOB dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

V cene poistenia máte automaticky zahrnuté asistenčné služby.

K PZP si môžete uzatvoriť aj niektoré z nasledovných pripoistení:

Poistenie stretu so zverou s limitom 4 000 EUR, spoluúčasť je 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie živelných rizík, ktoré je možné uzatvoriť pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí (víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, požiar, pád stromov, stožiarov a podobných predmetov). Limit poistného plnenia je 3 000 EUR, spoluúčasť je 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie krádeže vozidla s limitom poistného plnenia 4 000 EUR, bez spoluúčasti. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie skiel vozidla, kde si môžete zvoliť limit poistného plnenia 150 EUR, 300 EUR, 500 EUR alebo 1 000 EUR. Spoluúčasť je 10% z poistného plnenia; v prípade opravy skla (nie výmeny) sa spoluúčasť neuplatňuje. Toto poistenie platí v celej Európe a v štátoch systému Zelenej karty.

Poistenie nadštandardných asistenčných služieb, ktoré rozširujú rozsah základných asistenčných služieb.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...