Povinné zmluvné poistenie ČSOB

ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:

PZP ŠTANDARD s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetku

PZP NADŠTANDARD s limitom 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 7 000 000 EUR pre škody na majetku

ČSOB Vám poskytne zľavu za ďalší produkt v ČSOB Finančnej skupine (napr. hypotekárny úver alebo spotrebný v ČSOB banke, účet v ČSOB banke, stavebné sporenie v ČSOB stavebnej sporiteľni, iná poistní zmluva v ČSOB poisťovni okrem cestovného poistenia, zmluva o dôchodkovom sporení v ČSOB dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

V cene poistenia máte automaticky zahrnuté asistenčné služby.

K PZP si môžete uzatvoriť aj niektoré z nasledovných pripoistení:

Poistenie stretu so zverou s limitom 4 000 EUR, spoluúčasť je 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie živelných rizík, ktoré je možné uzatvoriť pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí (víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, požiar, pád stromov, stožiarov a podobných predmetov). Limit poistného plnenia je 3 000 EUR, spoluúčasť je 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie krádeže vozidla s limitom poistného plnenia 4 000 EUR, bez spoluúčasti. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie skiel vozidla, kde si môžete zvoliť limit poistného plnenia 150 EUR, 300 EUR, 500 EUR alebo 1 000 EUR. Spoluúčasť je 10% z poistného plnenia; v prípade opravy skla (nie výmeny) sa spoluúčasť neuplatňuje. Toto poistenie platí v celej Európe a v štátoch systému Zelenej karty.

Poistenie nadštandardných asistenčných služieb, ktoré rozširujú rozsah základných asistenčných služieb.

Najnovšie články na Klik.sk

Na Klik.sk porovnávame ceny z takmer všetkých poisťovní na Slovensku. Len vďaka tomu vieme v sekunde porovnať stovky ponúk a ponúknuť Vám prehľadný súpis jednotlivých cien podľa poisťovní a ich produk...
Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si...
Poisťovňa UNION Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si...
Poisťovňa Allianz Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia s možnosťou zjednania aj havarijného poistenia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.