Povinné zmluvné poistenie ČSOB

  • Výber z dvoch variantov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie ČSOB

ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:

PZP ŠTANDARD s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetku

PZP NADŠTANDARD s limitom 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 7 000 000 EUR pre škody na majetku

ČSOB Vám poskytne zľavu za ďalší produkt v ČSOB Finančnej skupine (napr. hypotekárny úver alebo spotrebný v ČSOB banke, účet v ČSOB banke, stavebné sporenie v ČSOB stavebnej sporiteľni, iná poistní zmluva v ČSOB poisťovni okrem cestovného poistenia, zmluva o dôchodkovom sporení v ČSOB dôchodkovej správcovskej spoločnosti).

V cene poistenia máte automaticky zahrnuté asistenčné služby.

K PZP si môžete uzatvoriť aj niektoré z nasledovných pripoistení:

Poistenie stretu so zverou s limitom 4 000 EUR, spoluúčasť je 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie živelných rizík, ktoré je možné uzatvoriť pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí (víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, požiar, pád stromov, stožiarov a podobných predmetov). Limit poistného plnenia je 3 000 EUR, spoluúčasť je 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie krádeže vozidla s limitom poistného plnenia 4 000 EUR, bez spoluúčasti. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poistenie skiel vozidla, kde si môžete zvoliť limit poistného plnenia 150 EUR, 300 EUR, 500 EUR alebo 1 000 EUR. Spoluúčasť je 10% z poistného plnenia; v prípade opravy skla (nie výmeny) sa spoluúčasť neuplatňuje. Toto poistenie platí v celej Európe a v štátoch systému Zelenej karty.

Poistenie nadštandardných asistenčných služieb, ktoré rozširujú rozsah základných asistenčných služieb.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...