Povinné zmluvné poistenie Generali

  • Výber z troch balíkov poistného krytia
  • Vybrané pripoistenia v cene poistného
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia

Povinné zmluvné poistenie Generali

Generali poisťovňa Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

Balík M s limitom poistného krytia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 1 000 000 EUR pre škody na majetku. Súčasťou tohto poistenia sú asistenčné služby k vozidlu.

Balík L s limitom poistného krytia 6 000 000 EUR pre škody na zdraví a 6 000 000 EUR pre škody na majetku. V balíku L získavate okrem PZP aj:

Asistenčné služby

Poistenie živelných rizík a škôd spôsobených hlodavcom, ktoré kryje poškodenie vozidla spôsobené prírodnými živlami (víchrica, krupobitie, povodeň, pád predmetov, zosuv pôdy a pod.) a škody spôsobené hlodavcami, (napr. rozhryznutie káblov) s limitom poistného plnenia 3 000 EUR a spoluúčasťou 5 %, min. 100 EUR. Toto poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Úrazové poistenie vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle s limitom poistného plnenia 6 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 6 000 EUR pre smrť úrazom a 1 000 EUR pre dobu nevyhnutného liečenia. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy a Turecka.

Poistenie výtlku, ktoré kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky, s limitom poistného plnenia 1 000 EUR a spoluúčasťou 10 %. Poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Balík XL s limitom poistného krytia 10 000 000 EUR pre škody na zdraví a 10 000 000 EUR pre škody na majetku. V balíku XL získavate rozsah krytia platný pre balík L a k tomu navyše:

Rozšírené asistenčné služby PREMIUM

Poistenie pneumatiky, ktoré kryje poškodenia pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmom s limitom poistného plnenia 150 EUR, bez spoluúčasti. Poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Poistenie stretu so zverou, ktoré kryje škody na Vašom vozidle spôsobené stretom so zverou s limitom poistného plnenia 4 000 EUR a spoluúčasťou 5%, min. 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poisťovňa Generali pri výplate poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...