PZP Generali

  • Výber z troch balíkov poistného krytia
  • Vybrané pripoistenia v cene poistného
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia

Povinné zmluvné poistenie Generali

Generali poisťovňa Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

Balík M s limitom poistného krytia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 1 000 000 EUR pre škody na majetku. Súčasťou tohto poistenia sú asistenčné služby k vozidlu.

Balík L s limitom poistného krytia 6 000 000 EUR pre škody na zdraví a 6 000 000 EUR pre škody na majetku. V balíku L získavate okrem PZP aj:

Asistenčné služby

Poistenie živelných rizík a škôd spôsobených hlodavcom, ktoré kryje poškodenie vozidla spôsobené prírodnými živlami (víchrica, krupobitie, povodeň, pád predmetov, zosuv pôdy a pod.) a škody spôsobené hlodavcami, (napr. rozhryznutie káblov) s limitom poistného plnenia 3 000 EUR a spoluúčasťou 5 %, min. 100 EUR. Toto poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Úrazové poistenie vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle s limitom poistného plnenia 6 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 6 000 EUR pre smrť úrazom a 1 000 EUR pre dobu nevyhnutného liečenia. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy a Turecka.

Poistenie výtlku, ktoré kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky, s limitom poistného plnenia 1 000 EUR a spoluúčasťou 10 %. Poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Balík XL s limitom poistného krytia 10 000 000 EUR pre škody na zdraví a 10 000 000 EUR pre škody na majetku. V balíku XL získavate rozsah krytia platný pre balík L a k tomu navyše:

Rozšírené asistenčné služby PREMIUM

Poistenie pneumatiky, ktoré kryje poškodenia pneumatiky defektom, defektom pri dopravnej nehode alebo vandalizmom s limitom poistného plnenia 150 EUR, bez spoluúčasti. Poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Poistenie stretu so zverou, ktoré kryje škody na Vašom vozidle spôsobené stretom so zverou s limitom poistného plnenia 4 000 EUR a spoluúčasťou 5%, min. 100 EUR. Toto poistenie je platné len na území Slovenskej republiky.

Poisťovňa Generali pri výplate poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...