PZP Groupama

  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Úrazové poistenie vodiča zahrnuté v poistení
  • Zľava za dieťa do 15 rokov alebo vernostná zľava

Povinné zmluvné poistenie Groupama

Groupama poisťovňa Vám ponúka povinné zmluvné poistenie s limitom poistného plnenia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 1 000 000 EUR pre škody na majetku.

V cene PZP získavate navyše:

Asistenčné služby k vozidlu

Úrazové poistenie vodiča pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti úrazom pri dopravnej nehode s limitom poistného plnenia 2 000 EUR v prípade trvalých následkov a 2 000 EUR v prípade smrti vodiča. V úrazovom poistení sa neuplatňuje spoluúčasť a je platné na celom území Európy.

Bezplatnú právnu pomoc v trvaní 3 hodín, ktorú môžu využiť klienti pri dopravných nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami.

V poisťovni Groupama môžete dostať zľavu na poistnom, ak ste rodičom dieťaťa do 15 rokov, zľavu za účet v OTP banke alebo vernostnú zľavu, ak už máte v poisťovni uzatvorenú inú poistnú zmluvu.

Poisťovňa Groupama pri výplate poistného plnenia z PZP neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...