Povinné zmluvné poistenie Groupama

  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Úrazové poistenie vodiča zahrnuté v poistení
  • Zľava za dieťa do 15 rokov alebo vernostná zľava

Povinné zmluvné poistenie Groupama

Groupama poisťovňa Vám ponúka povinné zmluvné poistenie s limitom poistného plnenia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 1 000 000 EUR pre škody na majetku.

V cene PZP získavate navyše:

Asistenčné služby k vozidlu

Úrazové poistenie vodiča pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti úrazom pri dopravnej nehode s limitom poistného plnenia 2 000 EUR v prípade trvalých následkov a 2 000 EUR v prípade smrti vodiča. V úrazovom poistení sa neuplatňuje spoluúčasť a je platné na celom území Európy.

Bezplatnú právnu pomoc v trvaní 3 hodín, ktorú môžu využiť klienti pri dopravných nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami.

V poisťovni Groupama môžete dostať zľavu na poistnom, ak ste rodičom dieťaťa do 15 rokov, zľavu za účet v OTP banke alebo vernostnú zľavu, ak už máte v poisťovni uzatvorenú inú poistnú zmluvu.

Poisťovňa Groupama pri výplate poistného plnenia z PZP neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...