Povinné zmluvné poistenie Groupama

Upozornenie: Poisťovňa Groupama bola v roku 2022 odkúpená spoločnosťou Union. Na Slovensku už neponúka svoje produkty a služby.

Groupama poisťovňa ponúkala povinné zmluvné poistenie s limitom poistného plnenia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 1 000 000 EUR pre škody na majetku.

V cene PZP klienti získali navyše:

Asistenčné služby k vozidlu

Úrazové poistenie vodiča pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti úrazom pri dopravnej nehode s limitom poistného plnenia 2 000 EUR v prípade trvalých následkov a 2 000 EUR v prípade smrti vodiča. V úrazovom poistení sa neuplatňuje spoluúčasť a je platné na celom území Európy.

Bezplatnú právnu pomoc v trvaní 3 hodín, ktorú môžu využiť klienti pri dopravných nehodách s možnými trestnoprávnymi následkami.

V poisťovni Groupama môžete dostať zľavu na poistnom, ak ste rodičom dieťaťa do 15 rokov, zľavu za účet v OTP banke alebo vernostnú zľavu, ak už máte v poisťovni uzatvorenú inú poistnú zmluvu.

Poisťovňa Groupama pri výplate poistného plnenia z PZP neuplatňovala amortizáciu, to znamená, že nedochádzalo ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Najnovšie články na Klik.sk

Na Klik.sk porovnávame ceny z takmer všetkých poisťovní na Slovensku. Len vďaka tomu vieme v sekunde porovnať stovky ponúk a ponúknuť Vám prehľadný súpis jednotlivých cien podľa poisťovní a ich produk...
Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si...
Poisťovňa Allianz Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia s možnosťou zjednania aj havarijného poistenia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu...
ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:PZP ŠTANDARD  s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetkuPZP NADŠTANDARD ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.