PZP je povinné, aj keď vozidlo nepoužívate

Ku každému vozidlu, ktoré je prevádzkované na verejnej komunikácii (diaľnica, cesta, verejne dostupná komunikácia), musí mať jeho prevádzkovateľ uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

To znamená, že aj keď stojí vozidlo zaparkované na okraji cesty pred domom alebo na verejnom parkovisku, musí mať uzatvorené PZP.

Pokiaľ s vozidlom dlhšiu dobu nejazdíte, napr. v zime, môže sa Vám zdať neekonomické platiť po túto dobu PZP, keď vozidlo stojí v garáži. Avšak zákon o povinnom zmluvnom poistení neumožňuje prerušiť PZP z dôvodu že vozidlo po istú dobu nepoužívate.

Jedinou výnimkou je dočasné vyradenie vozidla z Evidencie. V prípade, že vozidlo dočasne vyradíte z Evidencie vozidiel, musíte na Dopravnom inšpektoráte odovzdať aj evidenčné značky vozidla a Technický preukaz. Ak tak urobíte, nemáte evidenčné značky,nemáte technický preukaz, takže nie ste oprávnený prevádzkovať vozidlo na verejnej komunikácii. V takom prípade nemusíte mať PZP.

Ak je však vozidlo riadne registrované v Evidencii vozidiel, PZP ste povinný mať za každých okolností. Argument, že vozidlo nepoužívate Vás neuchráni pred následkami vyplývajúcimi zo skutočnosti že prevádzkujete nepoistené vozidlo, ktorým je pokuta od správneho orgánu až do výšky 3 320 EUR a ak by došlo k poistnej udalosti, náhrada škody poškodenému v plnej výške.

Preto majte na pamäti, že v prípade, že nemáte platné PZP, nemali by ste vozidlo vôbec používať, pokiaľ nebudete mať uzatvorené nové platné povinné zmluvné poistenie.

Ak máte v pláne vozidlo dlhšiu dobu nepoužívať, môžete vozidlo dočasne vyradiť z Evidencie vozidiel. Vozidlo Vám dočasne vyradia z evidencie na príslušnom Dopravnom inšpektoráte, za dočasné vyradenie vozidla na dobu maximálne jedného roka zaplatíte správny poplatok vo výške 5 EUR, v prípade opätovného zaradenia vozidla do Evidencie je potrebné zaplatiť ďalší poplatok vo výške 5 EUR.

Najnovšie články na Klik.sk

Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby ste museli čokoľvek podpisovať, chodiť na poštu a posielať späť, keďže pois...
Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia.V prípade uzatvorenia povinného zmluvného poistenia online alebo telefonicky je zmluva aktivovaná...
Zmluvu povinného zmluvného poistenia je možné ukončiť  na základe predaja vozidla  alebo prepisu držiteľa vozidla.  Prepis držiteľa vozidla v Evidencii vozidiel je dôvodom pre zánik PZP. Prepis držby ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.