Kalkulačka PZP - doplňujúce údaje

Pre stanovenie konečnej ceny sú nutné doplňujúce údaje (označené ).

Každé pole v sekcii skontrolujte a uveďte do súladu s technickým preukazom.

Vaše vozidlo


Zadajte evidenčné číslo vozidla (EČV). Ak vozidlo EČV nemá, nechajte pole prázdne.
Uveďte druh paliva, ktoré používa motorové vozidlo. Ak palivo nemôžete vybrať, skontrolujte dátum prvej registrácie.

Zadajte druh motora

ccm
Zadajte zdvihový objem valcov. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode P.1.

kW
Zadajte najväčší výkon motora. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode P.2.

Zadajte počet sedadiel vo vozidle. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode S.1.

Zvoľte počet miest na sedenie a typ karosérie.

Zadajte najväčšiu celkovú hmotnosť vozidla. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode F.1.

Poistiť je možné vozidlo používané len na bežnú prevádzku. Medzi bežné použitie vozidla nepatrí používanie vozidla pre taxislužbu, autoškolu, autopožičovňu, prepravu nebezpečného nákladu a súťažné vozidlo.


Poistník

(uzatvára poistenie a je uvedený v dokladoch vozidla)
Osoba, ktorá uzatvára poistenie a je súčasne uvedená v Osvedčení o evidencii vozidla ako držiteľ aj vlastník vozidla. Pokiaľ potrebujete uzavrieť poistenie pre niekoho iného (napr. odlišný držiteľ vozidla alebo leasing), kontaktujte prosím našu zákaznícku linku.
Osoba, ktorá uzatvára poistenie (SZČO, právnická alebo fyzická osoba).

Proč potřebujeme datum narození? Věk pojistníka má vliv na cenu pojištění, prosíme uveďte správné datum.

Zadajte prosím PSČ Vášho trvalého bydliska.

Pre presný výpočet ceny potrebujeme správnu adresu. Ak sa Vám nezobrazí zoznam miest, skontrolujte prosím PSČ.

Ak si prajete zasielať dokumentáciu k poisteniu na inú adresu ako je adresa trvalého pobytu, zaškrtnite toto políčko.

Detailné informácie o zvolenom poistení Vám pošleme do mailu.

+421
Zadajte Vaše telefónne číslo. Môžeme Vám pomôcť s výberom.

Zadajte požadovaný začiatok poistenia. Začiatok poistenia môže byť najskôr dnešným dňom. Nie je možné uzatvoriť poistenie so spätnou účinnosťou.


Držiteľ vozidla


Vlastník


Predchádzajúci priebeh poistenia

Zadajte prosím Vaše rodné číslo. Rodné číslo bude použité pre účely overenia Vašej predchádzajúcej škodovej/neškodovej histórie v Centrálnej databáze poistných udalostí.

Zadajte prosím IČ spoločnosti. IČ bude použité pre účely overenia predchádzajúcej škodovej/neškodovej histórie v Centrálnej databáze poistných udalostí.

Prehlasujem, že som už v minulosti mal(a) a uzatvorenú poistnú zmluvu o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Spôsobili ste v minulosti s Vaším alebo akýmkoľvek iným vozidlo škodu, ktorá bola hradená z povinného zmluvného poistenia?

Zvoľte počet poistných udalostí za posledných 24 mesiacov.

Zvoľte počet poistných udalostí za posledných 24 až 36 mesiacov.

Zvoľte počet poistných udalostí za posledných 36 až 96 mesiacov.