Kalkulačka PZP - doplňujúce údaje

Pre stanovenie konečnej ceny sú nutné doplňujúce údaje (označené ).

Každé pole v sekcii skontrolujte a uveďte do súladu s technickým preukazom.

Vaše vozidlo

Zvoľte, či sa jedná o osobné, alebo nákladné vozidlo do 3,5 ton.

Zadajte evidečné číslo vozidla (EČV). Ak vozidlo EČV nemá alebo budete auto prihlasovať z iného okresu a bude sa Vám meniť EČV, nechajte pole prázdné.Zadajte dátum prvej registrácie vozidla. To je dátum, kedy bolo vozidlo prvýraz uvedené do prevádzky. Pokiaľ sa jedná o zahraničnej voz, musíte zadať dátum prvej registrácie v zahraničí.

Vyberte typ paliva poisťovaného vozidla. Pokiaľ palivo nejde vybraž, skontrolujte dátum prvej registrácie. Pokiaľ aj tak palivo Vášho vozidla nieje v ponuke, kontaktujte nás.

Zadajte druh motora. Pokiaľ Váš motor nie je v ponuke, kontaktujte nás.

Zvoľte počet miest na sedenie a typ karosérie. Pokiaľ nie je v ponuke správny počet miest na sedenie, kontaktujte nás.

ccm
Zadajte zdvihový objem valcov. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode P.1.

kW
Zadajte najväčší výkon motora. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode P.2.

Zadajte počet sedadiel vo vozidle. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode S.1.

Zadajte najväčšiu celkovú hmotnosť vozidla. Tento údaj nájdete v Osvedčení o evidencii (Technickom preukaze), v bode F.1.

Poistiť je možné vozidlo používané len na bežnú prevádzku. Medzi bežné použitie vozidla nepatrí používanie vozidla pre taxislužbu, autoškolu, autopožičovňu, prepravu nebezpečného nákladu a súťažné vozidlo.


Poistník

(uzatvára poistenie a je uvedený v dokladoch vozidla)
Osoba, ktorá uzatvára poistenie a je súčasne uvedená v Osvedčení o evidencii vozidla ako držiteľ aj vlastník vozidla. Pokiaľ potrebujete uzavrieť poistenie pre niekoho iného (napr. odlišný držiteľ vozidla alebo leasing), kontaktujte prosím našu zákaznícku linku.
Osoba, ktorá uzatvára poistenie (SZČO, právnická alebo fyzická osoba).

Zadajte PSČ trvalého bydliska poistníka. Ak je poistník právnická osoba alebo SZČO, uveďte PSČ sídla firmy.

Pre presný výpočet ceny potrebujeme správnu adresu. Ak sa Vám nezobrazí zoznam miest, skontrolujte prosím PSČ.

Ak bývate na adrese svojho trvalého bydliska, ponechajte voľbu 'Zhodná s trvalou'. Ak bývate na inej adrese, než máte hlásené trvalé bydlisko, vyberte 'Odlišná'.

Detailné informácie o zvolenom poistení Vám pošleme do mailu.

+421
Zadajte Vaše telefónne číslo. Môžeme Vám pomôcť s výberom.

Zadajte požadovaný začiatok poistenia. Začiatok poistenia môže byť najskôr dnešným dňom. Nie je možné uzatvoriť poistenie so spätnou účinnosťou.


Držiteľ vozidla


Vlastník


Predchádzajúci priebeh poistenia

Zadajte prosím Vaše rodné číslo. Rodné číslo bude použité pre účely overenia Vašej predchádzajúcej škodovej/neškodovej histórie v Centrálnej databáze poistných udalostí.

Zadajte prosím IČ spoločnosti. IČ bude použité pre účely overenia predchádzajúcej škodovej/neškodovej histórie v Centrálnej databáze poistných udalostí.

Prehlasujem, že som už v minulosti mal(a) a uzatvorenú poistnú zmluvu o povinnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Spôsobili ste v minulosti s Vaším alebo akýmkoľvek iným vozidlo škodu, ktorá bola hradená z povinného zmluvného poistenia?

Zvoľte počet poistných udalostí za posledných 24 mesiacov.

Zvoľte počet poistných udalostí za posledných 24 až 36 mesiacov.

Zvoľte počet poistných udalostí za posledných 36 až 96 mesiacov.