PZP Komunálnej poisťovne

  • Výber z dvoch variantov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Vybrané pripoistenia zahrnuté v cene poistného

Povinné zmluvné poistenie Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP GARANT PLUS s limitom 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 1 050 000 EUR pre škody na majetku.

PZP EUROGARANT PLUS s limitom 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetku.

V cene PZP získavate automaticky:

Asistenčné služby k vozidlu

Úrazové poistenie vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle s limitom poistného plnenia 3 320 EUR pre prípad trvalých následkov úrazu a 3 320 EUR pre prípad smrti. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy.

Poistenie batožiny, ktoré kryje škodu spôsobenú poškodením, zničením alebo stratou batožiny oprávnených osôb pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti s limitom poistného plnenia 500 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy.

Môžete si tiež zvoliť variant PZP, ktorý okrem asistenčných služieb, poistenia batožiny a poistenia úrazu ponúka navyše aj poistenie živelných rizík, ktoré kryje škody na vozidle ku ktorým došlo v dôsledku živelnej udalosti (napr. víchrica, krupobitie, požiar, pád predmetov, povodeň a pod.) s limitom poistného plnenia 5 000 EUR, spoluúčasťou 10 % z poistného plnenia. Poistenie je platné na území Európy.

Zdravotne ťažko postihnuté osoby majú nárok na špeciálnu zľavu na poistnom.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...