PZP Komunálnej poisťovne

  • Výber z dvoch variantov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Vybrané pripoistenia zahrnuté v cene poistného

Povinné zmluvné poistenie Komunálnej poisťovne

Komunálna poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP GARANT PLUS s limitom 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 1 050 000 EUR pre škody na majetku.

PZP EUROGARANT PLUS s limitom 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetku.

V cene PZP získavate automaticky:

Asistenčné služby k vozidlu

Úrazové poistenie vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle s limitom poistného plnenia 3 320 EUR pre prípad trvalých následkov úrazu a 3 320 EUR pre prípad smrti. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy.

Poistenie batožiny, ktoré kryje škodu spôsobenú poškodením, zničením alebo stratou batožiny oprávnených osôb pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti s limitom poistného plnenia 500 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy.

Môžete si tiež zvoliť variant PZP, ktorý okrem asistenčných služieb, poistenia batožiny a poistenia úrazu ponúka navyše aj poistenie živelných rizík, ktoré kryje škody na vozidle ku ktorým došlo v dôsledku živelnej udalosti (napr. víchrica, krupobitie, požiar, pád predmetov, povodeň a pod.) s limitom poistného plnenia 5 000 EUR, spoluúčasťou 10 % z poistného plnenia. Poistenie je platné na území Európy.

Zdravotne ťažko postihnuté osoby majú nárok na špeciálnu zľavu na poistnom.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...