Povinné zmluvné poistenie Kooperativa

Kooperativa poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP PARTNER s limitom 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 1 050 000 EUR pre škody na majetku.

PZP EUROPARTNER s limitom 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 050 000 EUR pre škody na majetku.

V cene PZP získavate navyše:

Asistenčné služby k vozidlu

Úrazové poistenie vodiča a osôb prepravovaných vo vozidle s limitom poistného plnenia 1500 EUR pre prípad trvalých následkov úrazu a pre prípad smrti. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy.

Poistenie batožiny, ktoré kryje škodu spôsobenú poškodením, zničením alebo stratou batožiny oprávnených osôb pri dopravnej nehode alebo živelnej udalosti s limitom poistného plnenia 200 EUR pre jednu a všetky poistné udalosti v poistnom období. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy.

Poistenie živelných rizík, ktoré kryje škody na vozidle ku ktorým došlo v dôsledku živelnej udalosti (napr. víchrica, požiar, pád predmetov, povodeň a pod.) s limitom poistného plnenia 3 000 EUR, spoluúčasťou 10 % z poistného plnenia. Poistenie je platné na území Slovenskej republiky.

Zdravotne ťažko postihnuté osoby majú nárok na špeciálnu zľavu na poistnom.

Poisťovňa Kooperativa pri výplate poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Najnovšie články na Klik.sk

Na Klik.sk porovnávame ceny z takmer všetkých poisťovní na Slovensku. Len vďaka tomu vieme v sekunde porovnať stovky ponúk a ponúknuť Vám prehľadný súpis jednotlivých cien podľa poisťovní a ich produk...
Poisťovňa Allianz Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia s možnosťou zjednania aj havarijného poistenia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu...
ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:PZP ŠTANDARD  s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetkuPZP NADŠTANDARD ...
Generali poisťovňa Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.