Povinné zmluvné poistenie Union

  • Výber z troch balíkov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie UNION

Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP BASIC s limitom poistného krytia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 1 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante poistenia nie sú zahrnuté asistenčné služby.

PZP OPTIMUM s limitom poistného krytia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 3 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby k vozidlu.

PZP EXCELENT PLUS s limitom poistného krytia 5 000 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo a poistenie pre prípad živelných škôd do výšky 2 500 EUR.

V poisťovni UNION si môžete naviac uzatvoriť aj nasledovné pripoistenia:

Pripoistenie skiel vozidla (s výberom poistnej sumy 200 EUR, 300 EUR alebo 550 EUR), so spoluúčasťou 10%, v prípade opravy poškodeného skla do výšky 30 EUR sa spoluúčasť neuplatňuje.

Pripoistenie stretu so zverou, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku stretu s divou zverou s limitom poistného plnenia 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR. Dohodnutá spoluúčasť je 10% z poistného plnenia. Toto pripoistenie platí len na území Slovenskej republiky.

Pripoistenie proti výtlkom, ktoré kryje poškodenia diskov a pneumatík z dôvodu zlého stavu vozovky s limitom poistného plnenia 100 EUR, 200 EUR alebo 300 EUR. Dohodnutá spoluúčasť je 10% z poistného plnenia. Toto pripoistenie platí len na území Slovenskej republiky.

Úrazové pripoistenie vodiča s limitom poistného plnenia 6 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 3 000 EUR pre smrť úrazom, denné odškodné pri hospitalizácii od 21. dňa 17 EUR/deň pre PZP BASIC; pre PZP OPTIMUM a PZP EXCELLENT PLUS platia limity poistného plnenia 12 000 EUR pre trvalé následky, 6 000 EUR pre smrť úrazom, denné odškodné pri hospitalizácii od 21. dňa 22 EUR/deň. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Modré auto nedobrzdilo a nabouralo do červeného auta před sebou.Havarijné poistenie online

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...