Povinné zmluvné poistenie UNION

Poisťovňa UNION Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP OPTIMUM s limitom poistného krytia 5 300 000 EUR pre škody na zdraví a 1 100 000 EUR pre škody na majetku. V tejto variante máte zahrnuté asistenčné služby KLASIK.

PZP EXCELENT s limitom poistného krytia 5 300 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tejto variante máte zahrnuté asistenčné služby EXTRA.

V poisťovni UNION si môžete naviac uzatvoriť aj nasledovné pripoistenia:

Pripoistenie skiel vozidla (s výberom poistnej sumy 200 EUR, 300 EUR alebo 550 EUR), so spoluúčasťou 10%, v prípade opravy poškodeného skla do výšky 30 EUR sa spoluúčasť neuplatňuje.

Pripoistenie stretu so zverou, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku stretu s divou zverou s limitom poistného plnenia 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR. Toto pripoistenie platí len na území Slovenskej republiky.

Pripoistenie proti živlom, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenie a zničenie vozidla živelnými udalosťami, napr. krupobitím, povodňami, víchricou, požiarom. Limit poistného plnenia 2 500 €.

Úrazové pripoistenie vodiča s limitom poistného plnenia 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 10 000 EUR pre smrť úrazom, denné odškodné pri hospitalizácii 20 EUR/deň.

Odcudzenie celého vozidla pre prípady odcudzenia celého vozidla, alebo jeho štandardnej a doplnkovej výbavy a ďalej pre prípad neoprávneného použitia. Limit plnenia 6 000 €.

Občianska zodpovednosť sa vzťahuje na osobu uvedenú v poistnej zmluve a na všetkých jeho členov domácnosti. Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla poškodenému pri bežnej činnosti v občianskom živote. Ďalej škoda, ktorá vznikla psom, ktorého majiteľom je poistený, v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel. Ďalej vzniknutá škoda z vykonávania rekreačného športu a rekreačného používania malých bezmotorových plavidiel, vyplývajúci z vlastníctva a používania bicykla. Poistná suma 50 000 €.

Chcete ušetriť? Dojednajte si PZP online!

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na pozemnej komunikácii. Každý, kto chce svoje auto používať na jazdenie po cestách, je povinný mať uzatvorenú túto p...
Povinné zmluvné poistenie alebo zákonné poistenie vozidiel je poistenie, ktoré musí mať každý majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla. Výber povinného zmluvného poistenia záleží na tom, čomu dávate predn...
Nič pred vami neschovávame a chceme byť maximálne transparentní, na Klik.sk preto nájdete odpovede na väčšinu otázok týkajúcich sa poistenia. Pokiaľ napriek tomu nepoznáte odpoveď na niečo, čo tu nie ...
Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.