Povinné zmluvné poistenie UNION

Poisťovňa UNION Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP OPTIMUM s limitom poistného krytia 5 300 000 EUR pre škody na zdraví a 1 100 000 EUR pre škody na majetku. V tejto variante máte zahrnuté asistenčné služby KLASIK.

PZP EXCELENT s limitom poistného krytia 5 300 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tejto variante máte zahrnuté asistenčné služby EXTRA.

V poisťovni UNION si môžete naviac uzatvoriť aj nasledovné pripoistenia:

Pripoistenie skiel vozidla (s výberom poistnej sumy 200 EUR, 300 EUR alebo 550 EUR), so spoluúčasťou 10%, v prípade opravy poškodeného skla do výšky 30 EUR sa spoluúčasť neuplatňuje.

Pripoistenie stretu so zverou, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku stretu s divou zverou s limitom poistného plnenia 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR. Toto pripoistenie platí len na území Slovenskej republiky.

Pripoistenie proti živlom, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenie a zničenie vozidla živelnými udalosťami, napr. krupobitím, povodňami, víchricou, požiarom. Limit poistného plnenia 2 500 €.

Úrazové pripoistenie vodiča s limitom poistného plnenia 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 10 000 EUR pre smrť úrazom, denné odškodné pri hospitalizácii 20 EUR/deň.

Odcudzenie celého vozidla pre prípady odcudzenia celého vozidla, alebo jeho štandardnej a doplnkovej výbavy a ďalej pre prípad neoprávneného použitia. Limit plnenia 6 000 €.

Občianska zodpovednosť sa vzťahuje na osobu uvedenú v poistnej zmluve a na všetkých jeho členov domácnosti. Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla poškodenému pri bežnej činnosti v občianskom živote. Ďalej škoda, ktorá vznikla psom, ktorého majiteľom je poistený, v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel. Ďalej vzniknutá škoda z vykonávania rekreačného športu a rekreačného používania malých bezmotorových plavidiel, vyplývajúci z vlastníctva a používania bicykla. Poistná suma 50 000 €.

Najnovšie články na Klik.sk

Na Klik.sk porovnávame ceny z takmer všetkých poisťovní na Slovensku. Len vďaka tomu vieme v sekunde porovnať stovky ponúk a ponúknuť Vám prehľadný súpis jednotlivých cien podľa poisťovní a ich produk...
Poisťovňa AXA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si...
Poisťovňa Allianz Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia s možnosťou zjednania aj havarijného poistenia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu...
ČSOB Poisťovňa Vám ponúka 2 varianty poistného krytia s rôznymi výškami poistných limitov:PZP ŠTANDARD  s limitom 6 070 000 EUR pre škody na zdraví a 2 000 000 EUR pre škody na majetkuPZP NADŠTANDARD ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.