Povinné zmluvné poistenie Union

  • Výber z troch balíkov poistného krytia
  • Porovnáme Vám cenu aj rozsah poistného krytia
  • Možnosť uzatvorenia pripoistení pre Vaše vozidlo

Povinné zmluvné poistenie UNION

Poisťovňa UNION Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v troch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP OPTIMUM s limitom poistného krytia 5 300 000 EUR pre škody na zdraví a 1 100 000 EUR pre škody na majetku. V tejto variante máte zahrnuté asistenčné služby KLASIK.

PZP EXCELENT s limitom poistného krytia 5 300 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tejto variante máte zahrnuté asistenčné služby EXTRA.

V poisťovni UNION si môžete naviac uzatvoriť aj nasledovné pripoistenia:

Pripoistenie skiel vozidla (s výberom poistnej sumy 200 EUR, 300 EUR alebo 550 EUR), so spoluúčasťou 10%, v prípade opravy poškodeného skla do výšky 30 EUR sa spoluúčasť neuplatňuje.

Pripoistenie stretu so zverou, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenia alebo zničenia poisteného vozidla v dôsledku stretu s divou zverou s limitom poistného plnenia 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR. Toto pripoistenie platí len na území Slovenskej republiky.

Pripoistenie proti živlom, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenie a zničenie vozidla živelnými udalosťami, napr. krupobitím, povodňami, víchricou, požiarom. Limit poistného plnenia 2 500 €.

Úrazové pripoistenie vodiča s limitom poistného plnenia 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 10 000 EUR pre smrť úrazom, denné odškodné pri hospitalizácii 20 EUR/deň.

Odcudzenie celého vozidla pre prípady odcudzenia celého vozidla, alebo jeho štandardnej a doplnkovej výbavy a ďalej pre prípad neoprávneného použitia. Limit plnenia 6 000 €.

Občianska zodpovednosť sa vzťahuje na osobu uvedenú v poistnej zmluve a na všetkých jeho členov domácnosti. Predmetom poistenia je zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá vznikla poškodenému pri bežnej činnosti v občianskom živote. Ďalej škoda, ktorá vznikla psom, ktorého majiteľom je poistený, v súvislosti s chovom domácich a iných drobných zvierat a včiel. Ďalej vzniknutá škoda z vykonávania rekreačného športu a rekreačného používania malých bezmotorových plavidiel, vyplývajúci z vlastníctva a používania bicykla. Poistná suma 50 000 €.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Havarijné poistenie na mieru na Klik.skHavarijné poistenie

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak Vám niekto spôsobí šk...