Povinné zmluvné poistenie UNIQA

Poisťovňa UNIQA Vám ponúka povinné zmluvné poistenie v štyroch balíkoch poistného krytia. S výberom najvýhodnejšej varianty poistného krytia Vám pomôžu naši špecialisti na poistenie PZP. Vaše vozidlo si môžete poistiť z pohodlia Vášho domova v priebehu desiatich minút.

PZP s limitom poistného krytia 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 500 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo a poistenie pneumatiky, v rámci ktorého Vám poisťovňa preplatí náklady na opravu alebo zakúpenie novej pneumatiky, v prípade ak dôjde ku škode na pneumatike z dôvodu nabehnutia na klinec alebo iný ostrý predmet nachádzajúci sa na vozovke alebo dôjde k poškodeniu pneumatiky z dôvodu zlého stavu vozovky alebo pri dopravnej nehode. Limit poistného plnenia je 2 x 120 EUR (2 poistné udalosti v jednom poistnom období, limit na jednu poistnú udalosť 120 EUR). Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti a je platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

PZP PLUS s limitom poistného krytia 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a 2 500 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby k vozidlu, poistenie pneumatiky a navyše aj úrazové poistenie vodiča s limitom poistného plnenia 10 000 EUR pre trvalé následky úrazu a 5 000 EUR pre smrť úrazom. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti je platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

PZP s limitom poistného krytia 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo a poistenie pneumatiky.

PZP PRÉMIUM s limitom poistného krytia 7 000 000 EUR pre škody na zdraví a 5 000 000 EUR pre škody na majetku. V tomto variante máte automaticky zahrnuté asistenčné služby pre vozidlo, poistenie pneumatiky, úrazové poistenie vodiča s limitom poistného plnenia 20 000 EUR pre trvalé následky úrazu a 10 000 EUR pre smrť úrazom. Navyše tento balík PZP zahŕňa aj poistenie vlastnej škody, ktoré predstavuje čiastočné krytie vlastnej totálnej škody v dôsledku dopravnej nehody, ak škoda na vozidle je min. 85 % všeobecnej ceny vozidla v čase poistnej udalosti. Limit poistného plnenia pre poistenie vlastnej škody je 5 000 EUR, je bez spoluúčasti je platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

V poisťovni UNIQA si môžete naviac uzatvoriť aj nasledovné pripoistenia:

Pripoistenie skiel vozidla (s výberom poistnej sumy 400 EUR, 800 EUR, 1 600 EUR), so spoluúčasťou spoluúčasť 33 EUR, v prípade, ak si necháte poškodené sklo opraviť (vymeniť) v zmluvnom servise UNIQA, potom je toto pripoistenie bez spoluúčasti.

Pripoistenie živelných rizík, ktoré sa uzatvára sa pre prípady poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelných udalostí ( víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, požiar, pád stromov, stožiarov a podobných predmetov) s limitom poistného plnenia 5 000 EUR. Spoluúčasť v prvom roku poistenia je 20% z poistného plnenia, v ďalších rokoch poistenia 80 EUR.

Pripoistenie stretu so zverou, ktoré sa uzatvára pre prípady poškodenia alebo zničenia idúceho poisteného vozidla alebo jeho časti náhodnou udalosťou v dôsledku stretu so zverou s limitom poistného plnenia 5 000 EUR. Spoluúčasť v prvom roku poistenia je 20% z poistného plnenia, v ďalších rokoch poistenia 80 EUR. Uzatvorená spoluúčasť sa znižuje o 40 EUR v prípade, ak si necháte vozidlo opraviť v zmluvnom servise UNIQA.

Úrazové pripoistenie vodiča a prepravovaných osôb s limitom poistného plnenia 20 000 EUR pre trvalé následky úrazu a 10 000 EUR pre smrť úrazom. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Pripoistenie náhradného vozidla, ktoré kryje náklady za prenájom náhradného vozidla po dobu opravy poisteného vozidla v dôsledku poškodenia vozidla následkom dopravnej nehody. Limit poistného plnenia je 400 EUR, poskytnutie náhradného vozidla je maximálne po dobu 10 dní. Pripoistenie sa uzatvára bez spoluúčasti.

Pripoistenie krádeže a vandalizmu, uzatvára sa pre prípady odcudzenia (celého vozidla alebo jeho častí) a vandalizmu s limitom poistného plnenia 5 000 EUR. Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 20% z poistného plnenia v prvom roku poistenia, v ďalších rokoch poistenia 80 EUR.

Rozšírené asistenčné služby MAX, ktoré rozširujú rozsah základných asistenčných služieb.

Všetky pripoistenia sú platné na území Európy s výlukou pre niektoré krajiny.

Navyše v UNIQA poisťovňa pri výplate poistného plnenia z povinného zmluvného poistenia neuplatňuje amortizáciu, to znamená, že nedochádza ku kráteniu poistného plnenia z dôvodu opotrebenia vozidla.

Všetko dôležité na jednom mieste

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré je prevádzkované na pozemnej komunikácii. Každý, kto chce svoje auto používať na jazdenie po cestách, je povinný mať uzatvorenú túto p...
Povinné zmluvné poistenie alebo zákonné poistenie vozidiel je poistenie, ktoré musí mať každý majiteľ alebo prevádzkovateľ vozidla. Výber povinného zmluvného poistenia záleží na tom, čomu dávate predn...
Nič pred vami neschovávame a chceme byť maximálne transparentní, na Klik.sk preto nájdete odpovede na väčšinu otázok týkajúcich sa poistenia. Pokiaľ napriek tomu nepoznáte odpoveď na niečo, čo tu nie ...
Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.