Ukončenie PZP pri predaji vozidla

Zmluvu povinného zmluvného poistenia je možné ukončiť na základe predaja vozidla alebo prepisu držiteľa vozidla. Prepis držiteľa vozidla v Evidencii vozidiel je dôvodom pre zánik PZP.

Prepis držby vozidla vyznačí Dopravný inšpektorát na veľkom Technickom preukazu.

Fotokópiu alebo scan Technického preukazu s takto vyznačeným prepisom držby pošlite poštou alebo mailom na e-mailovú adresu príslušnej poisťovne, v ktorej máte PZP.

Žiadosť u ukončenie PZP z dôvodu predaja vozidla môžete tiež poslať k nám mailom na info@klikpoistenie.sk a my žiadosť vybavíme za Vás.

Povinné zmluvné poistenie bude ukončené k dátumu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu.

V prípade, že máte preplatok na poistnom, poisťovňa Vám ho vráti. V žiadosti o ukončenie poistenia preto prosím uveďte akým spôsobom si želáte zaslať preplatok poistného, či na Váš účet (uveďte číslo účtu) alebo poštovým peňažným poukazom (napíšte meno a adresu, na ktorú chcete preplatok zaslať).

Ak máte nové auto, uzatvorte si nové povinné zmluvné poistenie.

Najnovšie články na Klik.sk

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby ste museli čokoľvek podpisovať, chodiť na poštu a posielať späť, keďže pois...
Limit poistného plnenia je maximálna suma, ktorú vyplatí poisťovňa v prípade poistnej udalosti osobe, ktorej spôsobíte škodu prevádzkou Vášho motorového vozidla.Zákon o PZP stanovuje dva limity poistn...
Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvyNávrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online alebo telefonicky je považovaná za zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 266/20...
Ku každému vozidlu, ktoré je prevádzkované na verejnej komunikácii (diaľnica, cesta, verejne dostupná komunikácia), musí mať jeho prevádzkovateľ uzatvorené povinné zmluvné poistenie.To znamená, že aj ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.