Ukončenie PZP pri predaji vozidla

Červené auto na korbě nákladního vozu.

Zmluvu povinného zmluvného poistenia je možné ukončiť na základe predaja vozidla alebo prepisu držiteľa vozidla. Prepis držiteľa vozidla v Evidencii vozidiel je dôvodom pre zánik PZP.

Prepis držby vozidla vyznačí Dopravný inšpektorát na veľkom Technickom preukazu.

Fotokópiu alebo scan Technického preukazu s takto vyznačeným prepisom držby pošlite poštou alebo mailom na e-mailovú adresu príslušnej poisťovne, v ktorej máte PZP.

Žiadosť u ukončenie PZP z dôvodu predaja vozidla môžete tiež poslať k nám mailom na info@klikpoistenie.sk a my žiadosť vybavíme za Vás.

Povinné zmluvné poistenie bude ukončené k dátumu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu.

V prípade, že máte preplatok na poistnom, poisťovňa Vám ho vráti. V žiadosti o ukončenie poistenia preto prosím uveďte akým spôsobom si želáte zaslať preplatok poistného, či na Váš účet (uveďte číslo účtu) alebo poštovým peňažným poukazom (napíšte meno a adresu, na ktorú chcete preplatok zaslať).

Ak máte nové auto, uzatvorte si nové povinné zmluvné poistenie.

Obľúbené

Dům a automobil, nad kterými se vznáší deštník.Prečo potrebujem mať PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať každý majiteľ alebo držiteľ v...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...