Ako zrušiť havarijné poistenie?

Už sa Vám niekedy stalo, že potrebujete nutne vypovedať havarijné poistenie? Nižšie nájdete všetko, čo potrebujete vedieť. Najčastejším dôvodom vypovedania havarijného poistenia je získať výhodnejšie poistné alebo vyššie krytie, kvalitnejšie benefity alebo asistenčné služby. Jedným z dôvodov môže byť aj zlá skúsenosť klienta s poisťovňou, nespokojnosť s riešením poistnej udalosti alebo navýšenie poistného pri výročí poistnej zmluvy. Ako teda vypovedať poistnú zmluvu havarijného poistenia? Havarijné poistenie je možné vypovedať v istých obdobiach alebo pri určitých udalostiach. Jedna z možností je ukončiť poistenie rovno na konci poistného obdobia, pri čom výpoveď musíte podať minimálne šesť týždňov pred vypršaním poistného obdobia. Ďalej máte možnosť ukončenia napríklad pri zošrotovaní vozidla, pri zmene držiteľa vozidla uskutočnením predajom alebo darovaním, pri vyradení vozidla z evidencie, a tiež pri krádeži alebo inom odcudzení vozidla, rovnako ako pri totálnej škode Vášho automobilu. Poistná zmluva sa vždy vypovedá ku koncu poistného obdobia. Výpoveď poistnej zmluvy je potrebné poisťovateľovi doručiť najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, ako je už spomenuté vyššie. Rozhodujúci je termín potvrdenia prijatia výpovede v poisťovni, nie dátum jej odoslania, ako sa veľa zákazníkov nesprávne domnieva. Z tohto dôvodu je väčšinou lepšie výpoveď doručiť osobne do poisťovne, nechať si potvrdiť kópiu s dátumom podania a zároveň prijatia výpovede poisťovňou. Samozrejme podať výpoveď havarijného poistenia môže len poistník, ale v prípade, že to nie je možné, môže ju podať aj ním poverená osoba s platnou plnou mocou. Ku ukončeniu havarijného poistenia musíte mať pri sebe aj určité doklady, to sú nasledovné: - kúpnu zmluvu alebo kópiu technického preukazu - v prípade odcudzenia vozidla policajný protokol o krádeži vozidla - v prípade vyradenia vozidla potvrdenie o vyradení vozidla z evidencie Taktiež môžete požiadať poisťovňu aj o vrátenie nespotrebovaného poistného, ak podávate výpoveď havarijného poistenia mimo konca poistného obdobia.

Všetko, čo potrebujete vedieť o havarijnom poistení

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute. Ak niekto spôsobí škodu vám, bude vám škoda vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu...
Aké sú možnosti spoluúčasti pri havarijnom poistení? Spoluúčasť sa líši podľa poisťovne a podľa variantu, ktorý si zvolíte. Niektoré poisťovne ponúkajú aj variantu bez spoluúčasti. Typická spoluúčasť ...
Havarijné poistenie je také poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom vozidle. Jednoducho povedané - ak je vám spôsobená škoda, zaplatí sa z povinného zmluvného poistenia t...
Nič pred vami neschovávame a chceme byť maximálne transparentní, na Klik.sk preto nájdete odpovede na väčšinu otázok týkajúcich sa poistenia. Pokiaľ napriek tomu nepoznáte odpoveď na niečo, čo tu nie ...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.