Havarijné poistenie od 69€

  • Nezáväzné porovnanie cien
  • Jednoducho bez podpisovania
  • Najlacnejšie ceny na trhu

Havarijné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie je poistenie motorových vozidiel, ktoré slúži na krytie škôd na vlastnom aute.

Ak Vám niekto spôsobí škodu na vozidle, náhrada škody Vám bude vyplatená z povinného zmluvného poistenia toho, kto škodu spôsobil, ak je vinník škody známy. Ak vinník nie je známy alebo ste si spôsobili škodu sami, potrebujete havarijné poistenie.

Čo kryje havarijné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie kryje škody na Vašom vozidle. Tieto škody zahŕňajú škody spôsobené haváriou, odcudzením, živelnými udalosťami, vandalizmom, pádom predmetu alebo stretom so zverou. Živelné udalosti zahŕňajú požiar, povodeň, záplavu, krupobitie, pád stromu, víchricu.

Havarijné poistenie si môžete uzatvoriť vo viacerých variantoch. Variant, ktorý kryje všetky poistiteľné riziká, sa v poisťovníckom slovníku nazýva all-risk. Väčšina poisťovní ponúka havarijné poistenie v rôznych balíkoch alebo si môžete poskladať poistenie z rizík, ktoré si sami vyberiete.

Havarijné poistenie je možné uzatvoriť aj online

Aj havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v pohodlí Vášho domova bez toho, že by ste museli niekam chodiť. Zmluvu nie je potrebné popodpisovať. Akceptujete ju tým, že zaplatíte poistné. Táto forma uzatvorenia poistnej zmluvy sa nazýva zmluva na diaľku a upravuje ju Občiansky zákonník a zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku. Je to úplne bezpečné, pretože pokiaľ Vám zmluva nevyhovuje, nemusíte ju vypovedať ani nikam volať. Zmluva vzniká zaplatením a ak teda poistné nezaplatíte, žiadna zmluva nevznikne.

Ak poisťujete už jazdené vozidlo, bude od Vás poisťovňa žiadať doloženie stavu vozidla pred začiatkom poistenia. Postup je odlišný v závislosti od konkrétnej poisťovne. Niektoré poisťovne vyžadujú, aby ste sa dostavili na bezplatnú obhliadku vozidla, ktorá trvá približne 15 minút.

U iných poisťovní platí postup, že Vy sami vyhotovíte fotodokumentáciu vozidla v zmysle inštrukcií, ktoré Vám pošleme.

V prípade, ak poisťujete nové vozidlo, obhliadka vozidla sa nevykonáva, je však ale potrebné doložiť dokumenty týkajúce sa kúpy vozidla - faktúru, Preberací protokol k vozidlu a kópiu veľkého technického preukazu. Dokumenty je možné poslať elektronicky, mailom na našu e-mailovú adresu.

Dôležité: Kedy Vám poisťovňa nemusí zaplatiť škody z havarijného poistenia

Z poistenia je vylúčená škoda, ku ktorej došlo pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky. Ak vediete vozidlo pod vplyvom alkoholu, môžete mať problémy nielen s políciou, ale v prípade nehody aj s poisťovňou.

Keď šoférujete v zime na letných pneumatikách a v dôsledku tejto skutočnosti dôjde k dopravnej nehode, môže Vám poisťovňa krátiť poistné plnenie a vyplatiť Vám menej, ako bola skutočná škoda. V extrémnom prípade, ak idete napríklad so značne ojazdenými letnými pneumatikami do zasnežených hôr, nemusíte dostať vôbec nič.

Tiež je dôležité, aby malo Vaše vozidlo platnú technickú kontrolu – STK. Ak nemáte platnú STK a dôjde k nehode, môže sa stať, že Vám nebude vyplatená celá škoda.

Všeobecne platí, že vozidlo musí byť v dobrom technickom stave. Pozor si treba dať najmä na brzdový systém, ktorý musí byť pravidelne udržiavaný. V prípade havárie vozidla s ojazdenými brzdovými doštičkami by ste mohli mať opätovne problém s poisťovňou pri vyplatení náhrady škody.

Technický preukaz (Osvedčenie o evidencii) nikdy nenechávajte vo vozidle. Ak by došlo ku krádeži vozidla a Vy poisťovni nepredložíte Technický preukaz, poisťovňa môže krátiť alebo zamietnuť poistné plnenie.

Cena havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia závisí na značke a type vozidla, cene vozidla, rozsahu zvolenej poistnej ochrany, predchádzajúceho priebehu poistenia (bezškodový priebeh) a od výšky spoluúčasti.

Spoluúčasť je suma, ktorú v prípade poistnej udalosti „platíte zo svojho“. Čím vyššia spoluúčasť, tým nižšia cena. Dohodnutá výška spoluúčasti sa vždy odpočítava z poistného plnenia.

Obľúbené

Červené tlačítko s automobilem na klávesnici.PZP si môžete uzatvoriť bez zbytočného papierovania

V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby st...

Zelený otazník.Od kedy je PZP online platné?

Poistenie je platné od dátumu, ktorý je v návrhu poistnej zmluvy uvedený ako dátum  začiatku poistenia. V prípade uzatvoren...

Klikař, který roztrhl papír vejpůl.Odstúpenie od poistnej zmluvy a výpoveď poistenia

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online...

Povinné zmluvné poistenie na mieru na Klik.skPovinné zmluvné poistenie

Čo je to povinné zmluvné poistenie alebo PZP? Povinné zmluvné poistenie alebo v skratke PZP musí mať zo zákona každé vozidl...