Ako zaobchádzame s osobnými údajmi

Správcom osobných údajov je spol očnosť Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021.

Informácie o premene spoločnosti zlúčením a ochrane osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) tu.

Dáta spracovávame na základe článku 6, odsek 1b) a 1f) nariadenia 2016/679, ktorý okrem iného stanovuje, že "... spracovanie je zákonné, ak je nevyhnutné pre plnenie zmluvy ......".

Osobné údaje použijeme pre kalkuláciu poistného pre vami vybraný produkt a vypracovanie návrhu poistnej zmluvy, ktorý odošleme vám a vami vybranej poisťovni. Zoznam tu.

Vaše kontaktné údaje môžeme použiť na zaslanie informačných oznámení, ktoré priamo s danou zmluvou súvisia. Tieto informačné oznámenie zahŕňajú najmä upozornenie na splatnosť predpísaného poistného alebo oznámenie o výročí poistnej zmluvy.

V prípade, že nie je možné dojednať novú poistnú zmluvu, pretože je výročie vašej aktuálnej poistky v budúcnosti, môžeme vaše kontaktné údaje využiť pre ponuku poistenia k dátumu výročia.

Osobné údaje nie sú a nebudú poskytované tretím osobám, okrem poisťovne, u ktorej je dojednané poistenie.

Osobné údaje nepredávame, nedistribujeme, neprenajímame ani inak nesprístupňuje tretím stranám s výnimkou štátnych orgánov podľa zákona.

Osobné údaje uchovávame po dobu jedného roka od ich poskytnutia alebo po dobu účinnosti poistnej zmluvy a desať rokov po jej ukončení. Obe lehoty sú dané zákonom.

K dátam, ktorá takto uchovávame, má prístup obmedzený počet osôb. Prístup je povolený, ak a) je nutné skontrolovať kvalitu poskytovaných služieb, b) vy nás o to požiadate, c) požiada nás o ne poisťovňa, u ktorej máte alebo ste mali zmluvu, d) vyžiada si ich dohliadajúcu orgán, napríklad Česká národná banka.

Máte právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, opravu, vymazanie a doplnenie neúplných osobných údajov, uplatňovať právo na prenosnosť údajov a ďalej klásť otázky ohľadom spracovania osobných údajov na info@klik.sk.

Máte právo na podávanie sťažností na spracovanie osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Detailné informácie z spracovanie osobných údajov tu.

Klikpojisteni.cz, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko, IČO 53171021, so sídlom Plynárenská 1, Bratislava, PSČ: 821 01.

Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, je súčasťou Skupiny Generali, ktorá patrí na svete k lídrom v poisťovníctve. Začiatky Skupiny Generali siahajú do roku 1831, kedy bola v...
Dojazd 800 kilometrov na elektrinu a neopakovateľný dizajn. Elon Musk predstavil nový model automobilky, ktorá je symbolom elektromobility. Štvordverový pick-up sa už dá objednávať. Na začiatku 80-tyc...
Otázka ako poistiť auto z druhej ruky, je po kúpe ojazdeného vozidla jedna z najdôležitejších. Či už auto kupujete z autobazáru, alebo od fyzickej osoby, povinné zmluvné poistenie pri prihlásení vozid...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.