Prečo potrebujem mať PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla musí mať každý majiteľ alebo držiteľ vozidla. Toto poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte prevádzkou motorového vozidla tretím osobám. Ide o škody na zdraví, živote, škody na majetku alebo o škody vo forme ušlého zisku. To znamená, že ak spôsobíte Vaším motorovým vozidlom škodu inej osobe, táto škoda bude vyplatená z Vášho PZP.

PZP sa riadi zákonom č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení.

Ak nemáte poistené vozidlo, je to problém!

Ak nemáte platné PZP, máte veľký problém v prípade zavinenej nehody. Veľkosť problému závisí od výšky škody, ktorá bola spôsobená. Predovšetkým pri škodách na zdraví sa môže jednať o desaťtisícové čiastky.

V prípade, ak je škoda spôsobená vozidlom, ktoré nemá platné povinné zmluvné poistenie v čase poistnej udalosti, náhrada škody bude poškodenej strane vyplatená z Garančného fondu, ktorý spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Po výplate škody bude SKP vymáhať náhradu škody od vinníka v plnej výške.

Takáto situácia Vám môže spôsobiť výraznú finančnú ujmu, ktorá ovplyvní Váš život na dlhú dobu.

Okrem toho, v prípade, že nemáte platné PZP poistenie Vám môže byť udelená pokuta:

  • od policajného orgánu vo výške 20 EUR za nepredloženie Bielej karty,
  • od správneho orgánu vo výške od 16,60 EUR do 3 320 EUR.

Zánik PZP

Povinné zmluvné poistenie zaniká z dôvodov uvedených v zákone.

Ak povinné zmluvné poistenie zanikne pred uplynutím poistného obdobia, na ktoré bolo poistenie dohodnuté, poistník má právo na vrátenie časti poistného. To neplatí v prípade, ak došlo k poistnej udalosti, v takom prípade má poisťovňa právo ponechať si celé poistné.

Najnovšie články na Klik.sk

Klik.sk Vám predstavuje novú rubriku plnú zaujímavostí, noviniek a článkov nielen z automobilového sveta! Hľadáte zaujímavé články, z ktorých sa dozviete veľa informácií? Prosím, tu ich nájdete. Pokra...
V priebehu 15- tich minút môže byť Vaše auto poistené a môžete jazdiť. Šetríme Vám čas a peniaze, preto od Vás nechceme, aby ste museli čokoľvek podpisovať, chodiť na poštu a posielať späť, keďže pois...
Limit poistného plnenia je maximálna suma, ktorú vyplatí poisťovňa v prípade poistnej udalosti osobe, ktorej spôsobíte škodu prevádzkou Vášho motorového vozidla.Zákon o PZP stanovuje dva limity poistn...
Odstúpenie od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia poistnej zmluvyNávrh poistnej zmluvy, resp. poistná zmluva uzatvorená online alebo telefonicky je považovaná za zmluvu na diaľku v zmysle zákona č. 266/20...
agent
agent

Spočítajte si,
koľko ušetríte vy!

Porovnávame ponuky všetkých veľkých poisťovní.