Klik.sk funguje úplne bez obmedzení, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Aj v dobe karantény. Viac informácií o súčasnej situácií spôsobenej výskytom koronavírusu na Slovensku sa dočítate v našom článku.